BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patrzałek Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Elementy poziomej redystrybucji środków w systemie finansów samorządu terytorialnego
Elements of Horizontal Redistribution in the Financial System of Territorial Self-Governments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 195-204, tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Redystrybucja, Finanse samorządu terytorialnego
Redistribution, Local government finance
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest ustalenie, czy i w jakim stopniu ta forma uzupełniania dochodów własnych budżetów samorządu terytorialnego realizuje zadania, jakie spełniać mają subwencje ogólne oraz czy te transfery z budżetu państwa przyczyniają się do równoważenia możliwości finansowych pomiędzy silnymi w dochody podatkowe jednostkami samorządu terytorialnego a jednostkami słabymi finansowo.(fragment tekstu)

In the paper, the author discusses a problem of horizontal redistribution used in the financial practice in Poland. The author - by presenting initial results of the research on the topie - argues that the level of redistribution of resources in the financial system of territorial self-governments is of expedient character and does not take into account in a sufficient extent the specificity of particular administrative tiers of self-governments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Ruśkowski: Finanse lokalne w dobie akcesji. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
  2. L. Patrzałek: Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. AE Wrocław 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu