BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczypa Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie finansami w ochronie środowiska na przykładzie gminy Kołbaskowo
Finance Management in Environment Protection for Example Gmina (Municipality) Kołbaskowo
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 223-231, tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Zarządzanie finansami, Ochrona środowiska, Gmina
Financial management, Environmental protection, District
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie finansami w ochronie środowiska w gminie Kołbaskowo jest realizowane w sposób przemyślany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Należy podkreślić, że gmina na realizację zadań proekologicznych planuje oraz skutecznie pozyskuje, a następnie wydatkuje środki finansowe z różnych źródeł, w tym ze środków unijnych. Niezbędna dokumentacja związana z zadaniami w ochronie środowiska sporządzana jest rzetelnie i terminowo. Ponadto należy wskazać, że realizacja zadań proekologicznych poprzedzona jest oceną w ramach rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska. O skuteczności zarządzania finansami w ochronie środowiska świadczą także efekty końcowe wykonywanych zadań. Największy w tym zakresie sukces, to całkowite uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Gmina Kołbaskowo jest pierwszą wiejską gminą w Polsce, w której wszystkie gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa są skanalizowane.(fragment tekstu)

Gmina (municipalities) are obligated by the law to tasks realization in a rangę of environment protection. The rangę and the quality of doing pro-ecological ventures by gminas (municipalities) depend on effectiveness of finance management in environment protection. The purpose of this elaboration is presented the role as well as the elaboration of finance management in environment protection in gmina (municipality) Kołbaskowo.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1997.
  2. A. Barczak: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
  3. M. Górski: Samorząd terytorialny a ochrona środowiska. PiP 1993.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu