BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Werwińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Saldo operacyjne województw samorządowych w latach 2004-2008
Operation Surplus of Self-Government Voivodeship over the Years 2004-2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 251-258, tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Dochody województwa
Local government finance, Voivodeship revenue
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena działalności operacyjnej województw samorządowych w kontekście projektowanych zmian przepisów Ustawy o finansach publicznych, ustalenie zależności pomiędzy saldami: operacyjnym, majątkowym i ogólnym województw samorządowych oraz ustalenie poziomu wykorzystania nadwyżki operacyjnej do finansowania ich działalności majątkowej. Przeprowadzone badania obejmują okres lat 2004-2008, który jest uzasadniony obowiązywaniem Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem przeprowadzonych analiz jest gospodarka finansowa sektora województw samorządowych w zakresie ich działalności operacyjnej. Przy realizacji założonych celów zastosowano współczynnik korelacji liniowej oraz analizę wskaźnikową. Uzyskane wyniki oraz sformułowane wnioski mają charakter ogólny i dotyczą sektora województw samorządowych, nic są natomiast oceną sytuacji poszczególnych województw.(fragment tekstu)

Financial economy of self-government voivodeship is realized in operational and assets areas. A bill on public finances assumes introduction of a balanced operational budget. The article's objective is to evaluate the financial economy of self-government voivodeship with respect of operational activity, establish the influence of the operation surplus over the balance as well as the extent of financing assets activities with current income. Over the years 2004-2007 local governments realized the operation surplus which was an essential source of financing assets activities and the not important factor in the balance of self-government voivodeship. A ratio analysis and a linear correlation indicator were used for the purposes ofthis elaboration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu