BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wskaźniki finansowe jako wyznaczniki wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle analizy dyskryminacyjnej
Financial Indicators as Municipalities Credibility Determinants - a Discriminant Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 259-266, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Wskaźniki finansowe, Wiarygodność, Zdolność kredytowa, Samorząd terytorialny
Financial indicators, Credibility, Credit capacity, Local government
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule dokonano analizy wskaźników finansowych charakteryzujących jst z punktu widzenia ich znaczenia dla oceny kredytowej. Znajomość istotności tych zmiennych może ułatwić jst uzyskanie lepszej oceny kredytowej - wiedza ta powinna zwrócić uwagę władz jst na najbardziej istotne dla oceny wyznaczniki ich sytuacji, co może wywołać odpowiednie jej działania. Ponadto informacje te mogą nakłonić (bądź zniechęcić) władze jst do wystąpienia o uzyskanie ratingu kredytowego, który będzie odpowiednio wysoki, a jego posiadanie przysporzy jst wymiernych korzyści. Poza tym lepsza znajomość przez władze jst swojej dobrej sytuacji może także zachęcić do wzięcia kredytów (emisji obligacji), a w procesie ustalania marż odsetkowych może pozwolić uzyskać lepsze warunki kredytowania. (fragment tekstu)

In this paper the author had made an attempt to point out the most relevant factors - especially from among the financial indicators - that determine municipalities credit ratings. In order to do that, the author had estimated the discriminant function, which could classify municipalities into two groups, in particular: the municipalities with the good and the average credit rating, granted them by the well-known credit rating agencies. The conclusions of the research can allow the local authorities to made the decision, if it is worth to gain credit rating, and which parts of the municipality activities need to be improve in order to get a higher credit rating.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. D.F. Morrisom: Wielowymiarowa analiza porównawcza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
  2. D. Appenzeller (Hadasik): Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 97-131.
  3. Analiza dyskryminacyjna w szacowaniu ocen wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego - przegląd badań i próba aplikacji w Polsce. W: Wielowymiarowa analiza danych gospodarczych - metody i zastosowania. Red. D. Appenzeller. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu