BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambukita Eric (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce stymulatorem rozwoju regionalnego
Special Economic Zone in Poland as a Stimulator of Regional Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 11-19, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Strefy wolnego handlu, Rozwój regionalny
Free trade area, Regional development
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowana analiza pozwoliła zobrazować znaczenie polskich SSE w regionach, w których się znajdują. Instytucja specjalnych stref ekonomicznych w momencie jej tworzenia była traktowana przez wielu za antidotum na polskie problemy lokalne. Wydawała się wtedy dobrym sposobem na leczenie ran związanych ze zmianą ustroju, miała pomóc w zmniejszeniu bezrobocia oraz za pomocą szeregu ulg przyciągnąć inwestorów na tereny najmniej rozwinięte. Niektóre ze stref faktycznie sprostały pokładanym w nich nadziejom. Takim modelowym przykładem jest chociażby Euro-Park Mielec, gdzie stopa bezrobocia spadła z 19% do 14,8% w ciągu pierwszych dwóch lat. Niestety takim sukcesem nie mogą się pochwalić wszystkie strefy. W obliczu kilkuletniego funkcjonowania stref na terenie Polski można się zastanawiać nad zasadnością tworzenia tego typu obszarów, a także nad sensownością ich dalszego działania. Na podstawie polskiego przykładu widać, iż instrument ten nie jest zbytnio skuteczny. Moim zdaniem popełniono dwa podstawowe błędy przy tworzeniu polskich stref ekonomicznych. Po pierwsze utworzono ich za dużo, co spowodowało rozproszenie inwestorów oraz rozszczepienie aktywacji regionów. Drugi błąd natomiast związany jest bezpośrednio z kwestią zgodności międzynarodowych zobowiązań Polski wobec Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej z zasadami tworzenia stref. (fragment tekstu)

Special economic zones (SEZ) arc regional policy instruments used in Poland to relieve the effects of restructuring and struggle against unemployment. In the first part of the paper SEZ have been defined. The idea to why they where established, basic functions and there localisation have been laid out. The article is concluded by an analysis of advantages and disadvantages of SEZ. The aim of the paper is to analyse the meaning of special economic zones in Polish regional development and there impact on the basic macroeconomic measurements of regions where they are located. In the presented short article it is not possible to layout all aspects that need to be included in the headings of the subject matter. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Mokrzyc: Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument rozwoju regionalnego na tle standardów zachodnioeuropejskich. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, nr 2-3 (9-10) 1998, Wydawnictwo WSB, Poznań 1998, s. 107.
  2. Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty. Red. E. Kryńska. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 23
  3. A. Solonia: Specjalne strefy ekonomiczne - sukcesy i porażki (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego). "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr ll s. 22.
  4. A. Cieślik: Geografia inwestycji zagranicznych, przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 95.
  5. Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. B. Fiedor, J. Rymarczyk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 331.
  6. I. Michałków: Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, nr 4(14)98, Warszawa 1998, s. 183.
  7. L. Oktawa: Sposób na bezrobocie. "Rzeczpospolita" z 29.08. 2000 r.
  8. A. Cieślik: Geografia inwestycji zagranicznych, przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 98.
  9. P. Zieliński: Mielec-strefa specjalna. "Życie Gospodarcze" 1995, nr 44.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu