BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubicki Robert (Uniwersytet Szczeciński), Kulbaczewska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego
Differentiation of Economic Development in Powiats of Zachodniopomorskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 112-119, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Rozwój lokalny, Cele strategiczne, Rozwój gospodarczy regionów
Local development, Strategic goals, Economic development of regions
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Województwo zachodniopomorskie składa się z 21 powiatów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Zróżnicowanie to jest wynikiem wielu czynników związanych m.in. z rozmieszczeniem bogactw i walorów naturalnych, przemysłu, z dostępnością transportową, gęstością zaludnienia, prowadzoną polityką gospodarczą. Różnorodność i charakter czynników sprawia, że pomiar rozwoju gospodarczego nie jest zagadnieniem prostym i jednoznacznie określonym. Celem artykułu jest konstrukcja syntetycznego miernika umożliwiającego ocenę zróżnicowania rozwoju gospodarczego powiatów oraz ich hierarchizację. Badanie powiatów województwa zachodniopomorskiego zostało przeprowadzone w oparciu o dane z 2007 roku, opublikowane w Roczniku Statystycznym Województw 2008. (fragment tekstu)

In the article investigation of powiats in zachodniopomorskie voivodeship conceming economic development in 2007 year was made. Due to the synthetic measure of development estimation of economic development differentiation was carried out. It made possible to rang the powiats. Afterwards, using one of classification criterions the powiats were divided into homogeneous groups. At the end, the best developed regions and the worse ones were located. . (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ekonometria. Red. J. Hozer. Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997 s. 53.
  2. T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa 1989, s. 187-189.
  3. E. Nowak : Metody taksomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno - gospodarczych.PWE, Warszawa 1990 , s.93.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu