BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bera Milena , Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rola I znaczenie turystyki w planowaniu rozwoju gmin Polski Północno-Wschodniej
Role and Meaning of Tourism in Development Planning of North-East Parishes In Poland
Source
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 415-423, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Planowanie gospodarcze
Regional development, Economic planning
Note
summ.
Abstract
Generalnie można stwierdzić, że podstawowym celem tworzenia obszarów przyrodniczo cennych jest zachowanie ich funkcji ekologicznej. Według Barbiera, Folke i Burgess funkcja ta obejmuje ochronę bogactwa przyrodni-czego na wszystkich poziomach, funkcję: wodoochronną, gleboochronną i kontroli biologicznej, regulację chemizmu środowiska oraz funkcję mikro-, mezo-, a nawet makroklimatyczną. Utrzymanie funkcji ekologicznej warunkuje możliwość i trwałość realizacji wielu społecznych i gospodarczych funkcji przyrody. Zatem zapewnienie realizacji tych funkcji powinno być kolejnym celem polityki wobec obszarów o wyjątkowym bogactwie przyrody.(fragment tekstu)

The paper presents meaning of tourist functions in sustainable development of parishes located in north-east Poland. The research works were made in 2010-2012. In the paper it is concluded that tourist attractiveness of analyzed parishes, resulting from very profitable location, landscape valors and clean environment make that realization of tourist function is a very important of strategies of presented parishes. That acknowledges the idea that rural areas of north-east part of Poland create good conditions for various form of tourism development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barbier E., Burges J., Folke C., Paradise lost? The Ecological Economics of Biodiversity, Earthscan, London 1994.
  2. Byszewska - Dawidek M., Jagusiewicz A., Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju, Instytut Turystyki, Warszawa 2010.
  3. Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Mickiewicz B., Żych A., Turystyka wiejska jako ważny element rozwoju zrównoważonego "gmin naturowych" położonych na obszarze Zielonych Płuc Polski, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2012.
  5. Niewiadomski K., Agroturystyka a turystyka - ze szczególnym uwzględnieniem relacji do przestrzeni wiejskiej na przykładzie obszaru woj. podlaskiego, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, "Finanse i Marketing" 2010, nr 3 (52).
  6. Szpilko D., Rola lokalnej społeczności w tworzeniu produktu turystycznego na przykładzie "Piątki znad Biebrzy", Oeconomica 288, Folia, Szczecin 2011.
  7. Tekiela K., Rok 2002 - rokiem ekoturystyki, dodatek do "Aura" 2003, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
1428-278X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu