BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Harańczyk Grzegorz (Uniwersytet Jagielloński, StatSoft Polska), Sokołowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym
The Distribution of Distance From Lattice Points in Uniform Distribution
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 17-23, rys., bibliogr. 3 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Taksonomia, Rozkład prawdopodobieństwa
Taxonomy, Probability distributions
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym.

A search for probability distribution of distance to lattice points in the uniform distribution is presented in the paper. Probability functions for one and two dimensional cases have been derived analytically. For higher dimensions, Monte Carlo analysis is advised in order to approximate the distribution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Denkowska S., Sokołowski A. (2008), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa, II Konferencja Naukowa im. Prof. A. Zeliasia, Zakopane (w druku).
  2. Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Ruland F. (2004), Grade models and methods for data analysis, Springer.
  3. Pociecha J., Sokołowski A. (1989), Empirical tests of multidimensional uniformity, "Control and Cybernetics", vol. 18, no 1, s. 81-86.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu