BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wzrost roli zwrotnych instrumentów finansowych w perspektywie UE 2014-2020
Growth of Role of the Returnable Financial Instruments in EU Perspective 2014-2020
Source
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 25-36, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Projekty gospodarcze, Państwa członkowskie
Financial instruments, Economic projects, Member states
Note
summ.
Abstract
W odróżnieniu od okresu planowania 2007-2013, zasady proponowane dla instrumentów finansowych na lata 2014-2020, nie mają charakteru normatywnego w odniesieniu do sektorów, beneficjentów, rodzajów projektów i działań, które mają być wspierane. Państwa członkowskie i organy zarządzające mogą wykorzystywać instrumenty finansowe w odniesieniu do wszystkich założeń tematycznych objętych programami operacyjnymi oraz w ramach wszystkich funduszy, w których przypadku jest to wydajne i efektywne. Formułowaniu oceny zasadności stosowania tych instrumentów służyć powinna zasada partnerstwa obowiązująca przy programowaniu i realizacji funduszy europejskich. (fragment tekstu)

Financial engineering, defined as a way of financing business ventures by using different combinations of instruments, forms and financial institutions is getting a particular importance in the economic downturn. Therefore, in the EU perspective 2014-2020 The European Commission expects that member countries will make greater use of innovative financial instruments (loans, guarantees, capital inputs). This article at-tempts to assess the balance of advantages and disadvantages of these instruments on the basis of past experience in Poland in the context of the legitimacy of their use in the thematic areas of EU support proposed by the European Commission as a possible of financing them in the years 2014-2020. For article studies used EC source materials, reports of the Ministry of Regional Development and the literature of financial engi-neering instruments.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cohesion policy facing the challenges of the 21 st century.
 2. Cohesion policy - investing in the real economy.
 3. Instrumenty finansowe w polityce spójności na lata 2014-2020. Komisja Europejska 2011.
 4. Jabłońska D., Instrumenty inżynierii finansowej, Materiał MRR - 2011.
 5. JESSICA - Holding Fund Handbook, EIB and DG Regio, 2010.
 6. Komunikat Komisji Europejskiej: Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności. (SEC(2010) 1348).
 7. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r.
 8. Szczepański M., Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 - wymiar wspólnotowy i krajowy. Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w Polityce Spójności po 2013 r., Materiał MRR - 2011.
 9. Szopa A., Podstawy inżynierii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 10. Warunki strategiczne dla polityki spójności 2014-2020.
 11. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1428-278X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu