BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ribčak V.I. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadovodstva, Ukraina)
Title
Aktualʹnye problemy gosudarstvennogo regulirovaniâ predprinimatelʹskoj deâtelʹnosti
Actual Problems of State Business Regulation
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2015, t. 21, s. 221-226, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Wybrane problemy gospodarki europejskiej
Keyword
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Small business
Note
summ.
Abstract
Zbadano specyfikę funkcjonowania małego biznesu oraz zwrócono uwagę na czynniki i regulacje wpływające na rozwój przedsiębiorczości tego sektora.

The article is devoted to the study of peculiarities of the formation mechanism of state regulation of business. We studied the factors that affect entrepreneurial activity. Substantiated proposals to improve the efficiency of business regulation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cocтoяниe и пepcпeктивы pазвития пpeдпpиниматeльcтва в Укpаинe / K. Bащeнкo, З. Bаpналий, A. Kужeль, B. Гeeц, Э. Либанoва, Kиeв 2008.
  2. Aналитичecкий oтчeт o cocтoянии и пepcпeктивах pазвития малoгo и cpeднeгo пpeдпpиниматeльcтва в Укpаинe, Kиeв 2014.
  3. Чиcлeннocть наeмных pабoчих на пpeдпpиятиях пo видам экoнoмичecкoй дeятeльнocти в 2012 гoду. [Элeктpoнный pecуpc]. - Peжим дocтупа: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/knp_ed_u_2012.htm
  4. Pыбчак B.И., Kуpмаeв П.Ю. Coвpeмeнныe напpавлeния peализации кoнцeпции элeктpoннoгo упpавлeния, Zeszyty Naukowe PWSZ w Plocku. Nauki Ekonomiczne 2014, №20.
Cited by
Show
ISSN
1644-888X
Language
ukr
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu