BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyzo Łukasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Administracja układem nerwowym (unerwieniem) państwa i społeczeństwa
Administration - the Nervous System (Innervation) of a State and Society
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2014, nr 4(37), s. 185-196, przypisy
Keyword
Administracja publiczna, Państwo, Społeczeństwo, Zarządzanie państwem
Public administration, State, Society, State management
Note
summ.
Abstract
Pośród całego uniwersum świata, jaki staje przed człowiekiem gotowy do poznania i wewnętrznej eksploracji znajduje się bardzo wiele wieloaspektowych pojęć i zjawisk, które są niezwykle trud-ne do skutecznego, zwięzłego i powszechnie akceptowalnego zdefiniowania. Rzadko mamy takie szczęście - jak w przypadku prawa - spotkać kilka wzajemnie pokrewnych definicji, z których jedna jest powszechnie akceptowalna i zwięzła a jednocześnie zawierająca wszystkie istotne elementy opisywanego zjawiska. Prawo jest przecież fenomenem wieloaspektowym, niezwykle szerokim, powszechnym i absolutnym, a jednak udało się definicyjny trud uwieńczyć finalnym sukcesem. Sukces ten prawo zawdzięcza swej swoistej jednolitości zjawiskowej. Takim przymiotem nie możemy jednak określić zjawiska administracji, stąd też definicyjny trud nigdy - jak się wydaje - nigdy się nie skończy. Będziemy świadkami ciągłego mnożenia definicji bardziej lub mniej szczegółowych i skupionych na pewnych wyodrębnionych fragmentach opisywanego zjawiska. Administracji nie da się zamknąć w ramy jednej tylko dziedziny wiedzy, nauki, przestrzeni, rzeczywistości. Administrację spotykamy w każdej organizacji skupiającej co najmniej jednego człowieka. (fragment tekstu)

The administration is not homogeneous phenomenon and definition also multifaceted very much in people surrounding which is almost im-possible to define it in one compromised way as it is with law definition. Many of doctrine representatives tries to undertake all possible ef-forts to do this. They achieves only partial success obtaining wide or close meanings of this phenomenon in its meritorious, subject or mixed sphere. They have never - however - achieved full or complete success in administration define way. People are building theirs world - instinctually - on the base of many life experiences and observations with more or less conscious-ness. Frequently it is theirs own body with its structures as an example for constructing its reality and its structures. State Administration has a lot in common in "anatomic", "morphol-ogic" and "physiologic" spheres in functioning and construction to the nerve system of vertebrates becoming the nerve system of the society. Pathologic phenomenons which destroys totally or partially nerve system of vertebrates or its particular parts are damaging similarly to nerve system of the society and its particular parts. Therapy process - however - as well as its rehabilitation in both cases has not so many in common each other. Health rehabilitation - notwithstanding to its obvious difficulty - seems to be easier. During pathologic processes of nerve system of the society rehabili-tation the only one fruitful method seems to be both upbringing penalty sanctions and education. It is then changing of people mentality. It is not - however - running for days, weeks or years. Often it is process for generations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000, s. 141.
  2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000, s. 11.
  3. J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000, s. 7.
  4. S. Konturek, Fizjologia człowieka, tom IV: Neurofizjologia, Kraków 1998, s. 54 i n.
  5. E. Solomon, L. Berg, D. Martin, C. A. Ville, Biologia - trzecie wydanie, Warszawa 1996, s. 817 i n.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu