BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielska-Czyż Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Prawo a globalne trendy w gospodarce i ich wpływ na rozwój regionalny
Law and Global Trends in Economy and Their Influence on Regional Growth
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 182-189, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Globalizacja, Rozwój regionalny
Globalization, Regional development
Note
summ.
Abstract
Maksyma "Myśleć globalnie, działać regionalnie. Myśleć regionalnie, działać globalnie" była i jest szczególnie aktualna. Ludzie od zawsze łączyli się w stosunkowo małe grupy społeczne, migrujące jednak z miejsca na miejsce czy to w poszukiwaniu wody, żywności, czy też w poszukiwaniu "lepszego jutra". Potrzebie pojedynczej jednostki do zdobywania wiedzy, kultury, nowych informacji, ale także dóbr materialnych, inwestycji czy pozyskiwania nowych usług zawsze towarzyszy chęć zachowania indywidualności, odrębności, przynależności do swojej małej "rodziny", większej grupy społecznej, później swojego regionu czy wreszcie kraju, kontynentu. Takie słowa, jak "globalizacja" i "region" znajdują się pozornie na różnych biegunach, jednakże są ze sobą ściśle powiązane i wpływają bezpośrednio na siebie. (fragment tekstu)

The article describes the subject of law, globalization processes and their influence on regional growth. The first part of the article presents definitions of globalization according to various authors and tries to assess which aspect of globalization is mostly affected by law regulations. Different examples of local and international acts. thanks to which law influences globalization have been presented. In the second part various statistical data has been shown regarding practical aspects of globalization in different countries. And finally the article ends with considerations regarding regional growth, its factors and globalization processes influence on regional growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. K. Glass, R. Hettlage, R. Scartezzini: Erweiteruiig Europas. Oesterreichische Gesselschaft fuer Mitteleuropaeische Studien, Wien 1998, s 130
 2. H.J Steiner, P. Alston. International Human Righst in Context, Law , Politics , Morals.Oxford University Press , Oxsford 2000 , s 1036 i n.
 3. P. Haggett: Geography.A Global Synthesis. Prentice Hall , Harlow 2000.
 4. M. Czerny: Globalizacja a rozwój.Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005,s.17-18.
 5. M. Czerny: Globalizacja a rozwój.Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005,s.18. i n.
 6. T.R. Reid: The United States of Europę. The New Superpower and the End of American Supremacy. The Penguin Press, New York 2004, s. 247 i n.
 7. A. Dreher, N. Gaston, P. Martens: Measuring Globalization - Gauging its Conseąuences. Springer New York 2008, s. 156.
 8. A. Zieliński; Prawo a globalizacja, [w:] Księga jubileuszowa prof. T. Smyczyńskiego.Wydawnictwo Dom Organizatora , Toruń 2008,s.902.
 9. A.Sobol : Wrogie przejęcia w świetle postanowień XIII dyrektywy w sprawie publicznych ofert nabycia akcji"Monitor Prawniczy"2005 , nr 7, s 336.
 10. J.Payne : Takeovers in Englisz and German Law.Hart Publishing , Oxford 2002, s.108
 11. K.Niedzielska :Europejska spółka cywilna. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005, s 71 i in.
 12. T.Barankiewicz : Filozoficzne uzasadnienie praw człowieka w kontekście globalizacji.[W:]Filozofia prawa wobec globalizmu.Red J.Stelmach.Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego , Kraków 2003,s.50 i n.
 13. H.J.Steiner, P.Alston:International Human Rights in Context.Law . Politics , Morals. Oxford Uniwersity Press , Oxford 2000,s.1040 i n.
 14. R. Bartkowiak: Historia myśli ekonomicznej.PWE,Warszawa 2003 , s.21.
 15. P.Churski: Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych. [W:] Gospodarka regionu na jednolitym rynku europejskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.Nauki Ekonomiczne , tom XIX.Z3,s.13-30
 16. E.Wysocka: Istota i czynniki konkurencyjności w regionie. 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu