BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nievierov Aleksandr V. (Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny), Nievierov Dmitrij A. (Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny)
Title
Aktualne pytania ekonomicznej teorii reprodukcji kapitału ekologicznego
Actual Questions of the Economic Theory of Ecological Capital Reproduction
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 190-196
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Kapitał, Ekologia
Capital, Ecology
Note
summ.
Abstract
Stateczna reprodukcja kapitału ekologicznego określana jest przez cenę popytu i cenę podaży, lecz z orientacją na taki system wartościowych kontaktów zrównoważonego procesu korzystania przyrodniczego, który gwarantuje zachowanie ekologicznej równowagi i jednocześnie uwzględnia realne możliwości jednostek gospodarczych w sferze ekologizacji swojej ekonomiki. Pierwszeństwo ceny ekologicznego popytu w systemie wartościowych kontaktów zrównoważonego procesu korzystania przyrodniczego to główny postulat ekonomicznej teorii reprodukcji ekologicznego kapitału. (fragment tekstu)

The mechanism of reproduction of the ecological capital allows to solve the most essential problems of sustainable development. The system of new reproduction relations, focused on satisfaction ot society's needs, which are based on ecological resources, causes necessity of formation of a corresponding subsystem of national economy - ecological sphere The purpose of such subsystem development is to create optimal conditions for reproduction of natural resources (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu