BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Project finance w inwestycjach publicznych realizowanych na szczeblu lokalnym
Availability of Project Finance to Local Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 9-17, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Project finance, Inwestycje publiczne, Rozwój lokalny
Project finance, Public investment, Local development
Note
summ.
Abstract
Project finance, podobnie jak inne techniki finansowania (obligacje przychodowe, sekurytyzacja), z uwagi na swój nowatorski charakter w stosunku do tradycyjnego podejścia staje się coraz bardziej popularna w obliczu ogromnych potrzeb infrastrukturalnych i niedoboru środków publicznych na ich sfinansowanie. Project finance odznacza się klarowną strukturą i jasnymi regułami postępowania, co powoduje, że z pozoru "wygląda" na łatwe rozwiązanie trudnego problemu finansowania kapitałochłonnych inwestycji. Wydaje się jednak, że traktowanie project finance na równi z innymi technikami finansowania może wynikać z niedostatecznego rozpoznania zasad i zagrożeń związanych ze stosowaniem project finance. Celem opracowania jest wykazanie, że swoiste cechy project finance nie predestynują tej techniki do finansowania inwestycji na poziomie lokalnym, a nawet regionalnym.(fragment tekstu)

A technique of project finance covers a certain approach to financial structure of project of very high leverage and to sources of repayinent of outstanding in loans. Attributes of project finance request for diligent planning process of a futurę project and to earry significant expenses in comparison to other forms of investment. A high level of investment risks in project finance and nccessity to mitigate eventual effects of their appearance causes that an application of project finance can be useftil and effective in big projeets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. R.A. Brealey, S.C. Myers: Principles ofCorporate Finance. McCiraw Hill Companies Inc. 1996. s. 695.
  2. G. Pollio: International Project Analysis & Financing. MacMillan Press Ltd. 1999.
  3. D.J. de Nahlik: Project finance. I landbook of UK Corporate Finance, Rutheford 1992.
  4. M.R. Harries: The Contract Law of Project Financing. 1990.
  5. J.R. Buckley: International Capital Budgeting. Prentice Hall 1996.
  6. M. Kowalczyk: Zarządzanie ryzykiem w project finance. Materiały i Studia NBP nr 137, Warszawa 2002.
  7. P. Nevitt, F.K. Fabozzi: Project Financing. 6,h Edition, Euromoney Publications PLC, London 1995.
  8. E.R. Yescombe: Project finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
  9. A. Reuter, C. Wecker: Projekifinanziening, Anwendungsmóglichkeiten, Risikomanagement, Yertragsgestaltung, bilanzielle Behandlung. Schaffer Poeschel Verlag, Stuttgart 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu