BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Kierunki i kryteria wykorzystania metod oceny sytuacji finansowej jst w warunkach kryzysu
Directions and Criteria of the Using of Methods of the Financial Standing of Local Governments Units in Circumstances of the Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 27-33
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Kryzys gospodarczy
Local government finance, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Narzędzia analityczne, szczególnie w zakresie analizy finansowej, dają możliwość oceny gotowości jednostki samorządu terytorialnego pod kątem finansowym do realizacji zadań o charakterze długoterminowym. Chęci w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych muszą zawsze iść w parze z możliwościami finansowymi. Gotowość do realizacji długoterminowych przedsięwzięć, szczególnie inwestycyjnych, to także umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia, w szczególności zawirowań i kryzysów gospodarczych. Według jakich kryteriów i jakie stosować podejście w prospektywnym wykorzystywaniu narzędzi analizy finansowej to główny cel artykułu.(fragment tekstu)

The present economic crisis places before local govcmment new challenges and the necessity of the extraction of conclusions for the futurę of within the rangę efficient minimalizing of negative results of economic changes, especially these stormy. Presenting considerations evidence the necessity of the active analysis and monitoring of the financial standing of local government units, and not passive looking themselves and the unactiveness on the field of adapting of the given unit to changcs in the environment. The possibility of the use of techniąues and analytic tools in this rangę are a creature of the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Siepińska, T. Jachna: Metody oceny przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. 2 Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Red. M. Walczak. Difin 2008.
  3. E.A. Helfert: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2003.
  4. L. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu