BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowogródzka Teresa (Akademia Podlaska w Siedlcach), Szarek Stanisław (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Działania samorządu lokalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
The Actiytties of the Local Self-Government in Favour of Job Activity of Disable People
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 297-305, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Samorząd terytorialny, Aktywizacja pracowników
Local government, Employee activation
Note
summ.
Abstract
Zjawisko niepełnosprawności występuje na całym świecie; przyjmuje się, że na całym globie ziemskim żyje ponad 500 min osób niepełnosprawnych. W Polsce około 14,3 % ludności - to osoby niepełnosprawne (jest to ok. 5,5 min osób - wg Narodowego Spisu Powszechnego); różnią się one pod względem rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności. Osoby te mają problem w podjęciu pracy; pomimo wyrażanej przez znaczną część społeczeństwa chęci pomocy, borykają się z wieloma problemami życia codziennego. Jeśli uda się znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym, są one często postrzegane w miejscu pracy jako "inni", "odmienni", mniej wartościowi ludzie. Dla osób niepełnosprawnych praca ma ogromne znaczenie, sprawia, że czują się bardziej samodzielne, mniej wyobcowane społecznie. Praca jest lub w wielu przypadkach może być dla tych osób podstawą ich egzystencji. Niestety, niepełnosprawni dostrzegają mniejsze szanse w znalezieniu zatrudnienia i często nawet nie podejmują wysiłku poszukiwania pracy. Ponad 80% osób niepełnosprawnych utrzymuje się ze świadczeń społecznych; jedynie dla ok. 8% niepełnosprawnych głównym źródłem utrzymania jest praca; świadczy to o wysokiej skali bierności zawodowej tej grupy osób. Dodatkowym problemem jest to, że osoby żyjące we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną często muszą zapewnić jej utrzymanie oraz pokrywają koszty rehabilitacji. (fragment tekstu)

In the study it was presented activities of the local self-government for the benefit of job activity of disable people. It was noticed, that the local self-government authorities have taken a lot of action due to enable disable people to take full part in social and professional life. In spite of that in the investigated period it was not noticed an increase of job activity of disable people, otherwise - there was a decrease of that. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. W. Ratyński: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2, Difin, Warszawa 2003, s. 38.
  2. K.J. Zabłocki: Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rehabilitacji zawodowej inwalidów. Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 1995, s. 10.
  3. A. Kuc, E. Bartoszyńska, R. Kowalski: Niepełnosprawni. Aktywne formy pomocy na tynku pracy. Stowarzyszenie Jawor, Warszawa 2006, s. 5.
  4. E. Brożyna, J. Lach: Osoby niepełnosprawne i ich pracodawcy. Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2003, s. 56-57.
  5. K. Kornacka: Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej. "Gościniec Bialski" 2003, nr 21, s. 26.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu