BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórniak-Krzykacz Aldona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Modernizacja administracji samorządowej w kontekście wpływu otoczenia instytucjonalnego na rozwój lokalny. Przykład niemiecki
Modernisierung Der Kommunalen Verwaltung Im Kontekst Des Einflusses Der Institutionellen Umgebung Auf Die Lokale Entwicklung. Deutsc1ies Beispiel
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 306-315, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Potrzeby rynku, Administracja samorządowa, Otoczenie organizacji
Market needs, Self-government administration, Organisation environment
Note
summ.
Abstract
Współczesna ekonomia podkreśla szczególne znaczenie otoczenia instytucjonalnego dla dynamizowania i usprawniania procesów gospodarczych zachodzących w różnych skalach (państwa, regionu, gminy). Instytucje wpływają na realne procesy gospodarcze bezpośrednio, jak i pośrednio w wyniku uruchamianych przez nie bodźców w sferze społeczno-politycznej, aksjologicznej i wiedzy. Jednym z komponentów zinstytucjonalizowanych sieci koordynacji gospodarki krajowej, jak i lokalnej jest administracja publiczna. Będąc elementem systemu politycznego, sama stanowi strukturę instytucjonalną, której stawiane są określone wymogi społeczne, techniczne i profesjonalizacji działania. Jakość infrastruktury administracyjnej wpływa na poziom ryzyka i koszty prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie, z tego względu poddawana jest ona przekształceniom o innowacyjnym charakterze. Ich istotą jest zmiana zachowania, stylu działania, a także stosowanych technik i technologii w odpowiedzi na potrzeby rynku i odbiorców usług administracji publicznej. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Der Artikel behandelt der Modernisierung der kommunalen Verwaltung in der Sinne des Neuen Steuerungsmodells. Diese Anfrage wird aus dem Seite des Einflusss der Qualitat von den óffentlichcn Institutionen auf die sozial-wirtschaftlichc Entwicklung analysiert. Die Richtungen und Bereichen der Stadtverwaltungsmodernisierung wurden anhand der deutschen Stadten vorgestellt. Ihre Aktivitiit mit Implementierung von modemen Managementinstrumenten wurde mit BIP je Einwohnern zusammengefasst.
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M.G. Woźniak: Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej. [W:] Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych. Red. D. Kopycińska. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 42.
  2. R. Woodward, M. Górzański: Wpływ otoczenia instytucjonalno-prawnego na rozwój gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004, strona internetowa http://www.case.com.pl/plik-2242416.pdf?nlang= 19 z 30 stycznia 2009 r.
  3. P. Mauro: Corruption and Growth. "Quarterly Journal of Economics" 1995, nr 110, s. 681-712 za A. Wojtyną: Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa. "Ekonomista" 2001, nr 1, s. 20.
  4. J.F. Nowak: Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny. Prace habilitacyjne, nr 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2006, s. 150.
  5. E. Grómig: Reform in der Rathausern. "Der Stadtetag" 1998, nr 8, s. 581-587.
  6. J. Bogumił, S. Grohs, S. Kuhlmann, A. Ohm: Zehn Jahre Neues Steuerungsmodell. Eine Bilanz kommunaler Verwaltungsmodernisierung. Modemisierung des Óffentlichen Sektors, Sondcrband 29, Edition Sigma, Berlin 2007, s. 95.
  7. H. Bloch, S.H.K. Tang: Deep Determinants Of Economic Growtli: Institutions, Geography and Openness To Trade. "Progress in Development Studies" 2004, nr 3(4), s. 246-247.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu