BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Title
Wybór instrumentu zwrotnego finansowania w celu realizacji inwestycji samorządowych
The Chojce of the Tool of the Reflexive Financing for the Purpose of the Realization of Municipal Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 44-52
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Instrumenty finansowe, Inwestycje gminne, Samorząd terytorialny
Financial instruments, District investments, Local government
Note
summ.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego chcące finansować realizację inwestycji ze zwrotnych źródeł powinny opracować wieloletni plan finansowy i wieloletni plan inwestycyjny oraz systematycznie oceniać swoją kondycję finansową, minimalizować koszty i ryzyko związane z korzystaniem z instrumentów zwrotnego finansowania. W tym też celu powinny one dążyć do dywersyfikacji fonu długu, a więc nie zadłużać się jedynie poprzez zaciąganie kredytów bankowych, lecz również przeprowadzać emisję obligacji komunalnych. W dobie kryzysu na rynkach finansowych i zaostrzeniu przez banki komercyjne warunków udzielania kredytów powinno wzrosnąć zainteresowanie emisją obligacji komunalnych, co byłoby korzystne dla JST poszukujących kapitału na realizację inwestycji samorządowych, między innymi współfinansowanych ze środków unijnych, jak również dla inwestorów poszukujących bezpiecznych form lokowania nadwyżek finansowych.(fragment tekstu)

The amount of debt and debt scrvicing dcpend on borrowing needs of local budget and type of chosen financial instrument. The credit availability of the self-government units detennines the amount of debt in long period. The adoption of local debt structure to local budget liquidity as well identification and qualification of local debt risk are the most important processes in local debt management. And also very important is to control amount of debt and its structure to limit liquidity risk and cost of debt servicing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. B. Filipiak-Dylewska: Ekonomiczne aspekty finansowania wydatków gmin kredytem i obligacjami (ryzyko a efektywność). "Finanse Komunalne" 1997, nr 6, s. 17-19.
  2. A. Kopańska: Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2003.
  3. W. Gonet: Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w emisją papierów wartościowych. "Finanse Komunalne" 2004, nr 11, s. 28.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu