BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Obszary wpływu samorządu terytorialnego na działanie systemu finansowego gospodarki lokalnej (regionalnej)
Areas of the Influence of the Local Government on Functioning of the Financial System of the Local Economy (Regional)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 53-58
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Gospodarka lokalna
Local government finance, Local economy
Note
summ.
Abstract
Możliwości oddziaływania jednostek samorządu terytorialnego na rozwój i sprawność sektora finansowego w kontekście jego udziału w rozwoju lokalnym/regionalnym są wprawdzie ograniczone. Jednakże ich świadome i konsekwentne stosowanie, w ramach przemyślanego przedsięwzięcia, realizowanego samodzielnie lub wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi, może dać wymierne efekty w postaci: - wymuszenia zmiany struktury ilościowej i jakościowej podaży usług finansowych, sprzyjających rozwojowi lokalnemu/regionalnemu, - zwiększenia odporności lokalnego systemu finansowego na zakłócenia w działaniu globalnego systemu finansowego i związane z tym wstrząsy w gospodarkach lokalnych.(fragment tekstu)

Thc aim of the study is to present the influence of thc local government on the market financial system as a challenge and pointing out areas of its potential irnpact on the structure and functioning of financial institutions, in particular banks. In frames of two distinguished areas: the direct influence and the indircct influence, indicatcd forms of thc influence of the local govcmmcnt on thc market financial system will be shown.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. R. Levinc: Finance and Growth: Theory and Evidence. "Working Paper", NBER, Cambridge 2004, nr 10766.
  2. D. Korenik: Nowe możliwości wykorzystania wspólnotowych instrumentów finansowych w celu wspierania sektora MSP. Rota samorządu terytorialnego. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. IV Forum Samorządowe. Zeszyty Naukowe "Ekonomiczne Problemy Usług nr 14", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 205-215.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu