BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misterek Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Zdolność kredytowa jednostek samorządu terytorialnego
Local Governments' Credit Standing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 71-81, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Zdolność kredytowa, Samorząd terytorialny
Credit capacity, Local government
Note
summ.
Abstract
Rozważając poszczególne grupy samorządów, można zauważyć, że średnia ocena w latach 2001-2006 uległa poprawie praktycznie na wszystkich szczeblach samorządowych. Wyjątek stanowiły powiaty ziemskie i gminy wiejskie W pierwszym przypadku poprawa wiarygodności o blisko 3 punkty, która wystąpiła w latach 2001-2004, została zniwelowana w dwóch ostatnich okresach badawczych, w których to nastąpiło bardzo dynamiczne osłabienie oceny ratingowej. W konsekwencji średnia ocena w roku 2006 była o niecały punkt niższa w porównaniu z okresem wyjściowym. W przypadku gmin wiejskich po nieznacznym wzroście oceny w latach 2001-2005, kolejny rok przyniósł znaczące osłabienie wiarygodności aż o ponad 2 punkty.(fragment tekstu)

First part of the article presents procedure and methodology of local governments' credit standing assessment applied by commercial banks. In the further part this methodology is used to investigate the real local governments' credit standing in Lublin voivodeship. Researchcs show high credit standing at all level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. B. Filipiak: Ocena zdolności do zaciągania zobowiązań w świetle zadłużenia samorządów. W: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego doświadczenia i perspektywy. Red. A. Łuczyszyn. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 80.
  2. D. Korenik: Usługi finansowe dla gmin. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  3. L. Mażewski: Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. "Gazeta Samorządu i Administracji" 2004, nr 15/16, s. 29.
  4. R. Mikołajczak: Obsługa bankowa bieżącej działalności samorządu terytorialnego. W: Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego. Red. E. Denek. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2000, s. 94.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu