BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Andrzej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Monitorowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej jako narzędzie wsparcia w realizacji planów rozwoju
Die Beobachtung der Gesellschaftlich- Ókonomischen Lace als Unterstutzuncsiinstruent bei der Realisierung von Entwickeungsplanen
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 116-124, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Monitorowanie procesów, Planowanie społeczno-gospodarcze
Process monitoring, Socio-economic planning
Note
Zsfg.
Abstract
Brak mechanizmu monitorowania precyzyjnie oddającego stan i zmiany rynku pracy, dochodów mieszkańców i firm utrudnia właściwe definiowanie priorytetów i nie wskazuje niezbędnych zmian przy aktualizacji strategii rozwoju gmin i regionów. Aktualna sytuacja wymaga wdrożenia efektywnego systemu monitorowania umożliwiającego ocenę i aktualizację programów rozwoju i dopasowywania ich do dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz oczekiwań przedsiębiorców i pracowników. System monitorowania sytuacji społeczno gospodarczej powinien pozwolić określić rzeczywisty stan konkurencyjności lokalnej gospodarki i rynku pracy, a także potencjału rozwojowego mieszkańców w każdej gminie i powiecie. Informacja dotycząca liczby mieszkańców osiągających dochody i wielkości płaconych przez nich podatków jest istotna z punktu widzenia prognozowania dochodów budżetowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Liczba firm lokalnych oraz informacja o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej jest również istotna z punktu widzenia dochodów budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym, jak również z tytułu płaconego podatku od nieruchomości.
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Nowak: Decyzyjne rachunki kosztów. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1992.
  2. J. Parysek: Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań 1998.
  3. L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwu. Wrocław 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu