BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosińska-Wit Małgorzata (Politechnika Lubelska)
Title
Źródła finansowania rozwoju innowacji na przykładzie przedsiębiorstw województwa lubelskiego
Sources of Financing Innovations Development on the Example of Enterprises in the Region of Lublin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 125-134, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Źródła finansowania, Innowacje, Przedsiębiorstwo
Source of financing, Innovations, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Innowacyjność przedsiębiorstw województwa lubelskiego na tle innych regionów kraju przedstawia się niekorzystnie. Województwo lubelskie należy do najbardziej nieatrakcyjnych inwestycyjnie regionów Polski, poziom innowacyjności w województwie także jest bardzo niski, ale od zaangażowania władz lokalnych i przedsiębiorców zależy, jak sytuacja będzie wyglądała w przyszłości, czy zostaną stworzone warunki przyciągające zagranicznych inwestorów, czy wykorzystane zostaną środki przeznaczone na wsparcie regionalnej gospodarki przez Unię Europejską.(fragment tekstu)

This article presents the economic situation of the region of Lublin and its impact on the level of innovation there. The source of capital financing investment are also presented. Some empirical data comes from a survey eondueted among 198 companies operating in the region of Lublin.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Red. W. Jarosz. Difin, Warszawa 2004.
  2. M. Wariacki, E. Wojnacka: Procesy innowacyjne w wybranych sektorach MSP. Analiza porównawcza ziem wschodniej i zachodniej Polski. Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów-Gdańsk 2003.
  3. W. Jonasz: Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Szczecin 1995.
  4. A. Żołnierski: Potencjał innowacyjny polskich MSP. Warszawa 2005.
  5. Sukces rozwojowy polskich województw. Red. T. Kalinowski. IBnGR, Gdańsk 2006.
  6. W. Grudzewski, I. Ilejduk: Projektowanie systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu