BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surówka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Winiarz Mateusz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie)
Title
Kondycja ekonomiczna gmin w Polsce po 2003 roku
The Economic Standing of Local Self-Government in Poland after the Year 2003
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 135-142, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Kondycja finansowa, Gmina
Financial condition, District
Note
summ.
Abstract
Kondycja finansowa gmin w Polsce po roku 2003 wykazuje stosunkowo duże uzależnienie od koniunktury gospodarczej. Dotyczy to sytuacji w Polsce, wydaje się natomiast, że oddziaływanie poziomu wzrostu gospodarczego w innych krajach również istnieje, ale ma charakter pośredni. Zmiany w przepisach zapewniły gminom wzrost dochodów, a w momencie załamania wzrostu gospodarczego - dobrą kondycję finansową. Trzeba mieć jednak świadomość, że skutki pogorszenia koniunktury nie ominą gmin, a ich intensywność zależeć będzie od czasu, w jakim gospodarka powróci na drogę dotychczasowego rozwoju. W zwalczaniu negatywnych efektów sytuacji gospodarczej, gminy będą zmuszone do świadomego wykorzystywania swojej samodzielności finansowej, zwłaszcza w pozyskiwaniu dochodów, w tym z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.(fragment tekstu)

The years 2004-2007 are a favorable span of time for economic development for the basie level of loeal self-government in Poland. There have been two, tightly related, major factors which contributed to such phenomena. The first one to enumerate is a good economic prosperity resulting in the tax income inerease (a eonstituent of the munieipalities' budgets yield). The second to be mentioned is the change of the local selfgovcmment units' financial reinforcement system, aiming to raise the pereentage share in income tax of the munieipalities. The economic downtum in 2008 may reflect in the cutback of the munieipalities' income. However, this adversc situation may be significantly restrained by the deliberate performance of the communes utilizing its financial independence.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Surówka: Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce. ZN AE w Krakowie. Seria Specjalna Monografie, nr 138, Kraków 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu