BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wakuła Monika (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Wybrane aspekty zarządzania płynnością finansową gminy
The Chosen Aspects of Managing the Financial Fluency of Commune
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 143-151, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Zarządzanie płynnością finansową, Finanse lokalne
Liquidity management, Local finance
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest próba oceny płynności finansowej gmin wiejskich powiatu siedleckiego i wskazania możliwości takiego gospodarowania środkami pieniężnymi w gminie, aby zapewnić jej utrzymanie płynności finansowej przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Analiza płynności finansowej zostanie dokonana na podstawie sprawozdań finansowych pochodzących z gmin w latach 2005-2007.(fragment tekstu)

The financial fluency is the ability to achieve the cash flows which allow to regulate the require obligations and the covering unexpected cash expenses. The managing of the financial fluency is an important element of financial management in the commune. The intemal and external factors influence on the quality of this process. The main problem is an incorrect management of the short-term surplus of money. In order to improve the financial fluency managing in the commune the finances monitoring as well as the acting according to the financial plans should be preseryed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Kożuch. Z teorii zarządzania finansami lokalnymi. W: Zarządzanie finansami lokalnymi. Red. A. Kożuch, A. Mirończuk. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 2. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje procesy. PWE, Warszawa 2006.
 3. Cz. Rudzka-Lorentz, J. Sierak: Zarządzanie finansami w gminach. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka-Krysiak. SGH, Warszawa 2000.
 4. M. Jastrzębska: Zarządzanie finansami gmin - aspekty teoretyczne. Wyd. UG, Gdańsk 1999.
 5. I. Piekunko-Mantiuk: Zarządzanie płynnością finansową w gminach. W: Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego. Red. D. Hałaburda. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
 6. D. Wędzki: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 7. B. Filipiak: Kierunki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego na problemy utrzymania płynności finansowej. "Finanse Komunalne" 2004, nr 3, s. 29.
 8. M. Sierpińska, D. Wędzki: Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1999, s. 35-62.
 9. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodąj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Municipium SA, Warszawa 2005.
 10. W. Misiąg: Budżet gminy dla praktyków. Wzory i przykłady uchwal. Municipium, Warszawa 2004.
 11. B. Filipiak, S. Flejterski: Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego CeDcWu, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu