BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zmiany w sposobie oprocentowania obligacji komunalnych w Polsce
Changes in Municipal Bond Interest Rate Construction in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 170-178, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Obligacje komunalne
Communal bonds
Note
summ.
Abstract
Sposobem finansowania zadań jst - oprócz wykorzystywania dochodów publicznych -jest również pozyskiwanie środków zwrotnych. Dzięki nim możliwe staje się np. korzystanie przez mieszkańców wspólnoty samorządowej z określonego majątku jednostki, bez konieczności zgromadzenia od razu funduszy na jego sfinansowania. Postępowanie takie, oprócz oczywistych korzyści, generuje niestety konieczność znalezienia w przyszłości przez jst środków publicznych na obsługę zaciągniętego długu. Nie tylko jednostka będzie zmuszona znaleźć środki pieniężne na spłatę pożyczonego kapitału, ale również ponieść wydatki związane z zapłatą odsetek, których wysokość uzależniona jest od wielu czynników. W niniejszym artykule autor podjął rozważania na temat sposobów oprocentowania obligacji komunalnych, które stanowią coraz ważniejszy rodzaj zadłużenia jst. W szczególności przeanalizowane zostały zmiany w określaniu podstawy kalkulacji odsetek oraz wysokości stosowanych marż za ryzyko.(fragment tekstu)

In this paper the author has made an attempt to analyze municipal bond interest rate construction changes. In particular, the issue of interest rate benchmark and risk premium has been examined the researches carried out by the author allowed to draw some conclusions about how municipal bond investors perceive these securities issuers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dług lokalny w teorii i praktyce. Red. M. Kosek-Wojnar. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
  2. P. Śliwiński, J. Ostrowski, M. Stępniewski: Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji. Twigger, Warszawa 2005.
  3. Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Red. T. Famulska, K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu