BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabiński Arkadiusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Karta podatkowa jako narzędzie gromadzenia dochodów gmin
Lump-Sump-Based Forms of Taxation as Toolfor Raise Income of Municipality Budget
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 179-187, tab..
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Karta podatkowa, Dochody gminy
Tax card, Local revenues
Note
summ.
Abstract
Karta podatkowa powinna być ważnym narzędziem kreowania dochodów gmin. Z racji swej konstrukcji powinna być również efektywnie wykorzystywana w realizacji celów gospodarczych polityki fiskalnej realizowanych również przez gminy, dla których jest dochodem własnym. Preferencje, jakie niesie ze sobą korzystanie z omawianej formy podatku dochodowego od osób fizycznych, odpowiednio zastosowane mogą być wykorzystane w rozwoju przedsiębiorczości i promowaniu wzrostu zatrudnienia. W sprzeczności z realizacją tych celów stoi jednak poziom obciążeń fiskalnych, jakie niesie ze sobą korzystanie z tej formy opodatkowania. W konsekwencji osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wybierają zasady ogólne podatku dochodowego, rezygnując z karty podatkowej. Ma to swoje negatywne skutki dla budżetów gmin. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zasila ich budżety w całości. Ten sam podatek opłacany w formie zasad ogólnych zasila gminy jedynie w 39,34%. W przypadku każdego podatnika rezygnującego z karty podatkowej na rzecz zasad ogólnych gmina traci ponad 60% potencjalnych wpływów podatkowych z podatku dochodowego.(fragment tekstu)

The article deals with the problem of active support for development of the sector of micro enterprises as far as constructing taxes is concerned. One of the most effeetive tools of support for micro enterprises is the simplified tax system. The lump-sum-based forms of taxation by means of ineome tax, which in their construction - take into aecount the specific naturę of micro enterprises to the greatest extent, have been losing popularity year after year. It was proved in the simulation carried out (on the basis of data obtained from the Chief Central Statistical Office) that the height of the tax rates is to be blamed for this situation. The tool that ought to stimulate the growth of micro enterprises has lumed out to be too costly in application and forces the subjects to accept the system of far more time and effort consuming generał principles.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu