BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniecka Maria (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Title
Wpływ funduszy strukturalnych na powstawanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim
The Impact of Structural Funds on the Establishing of Micro Enterprises in West Pomeranian Voivodship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 199-209, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Fundusze strukturalne, Mikroprzedsiębiorstwo
Structural funds, Micro-enterprise
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
W województwie zachodniopomorskim zrealizowano 23 projekty finansowane w ramach ZPORR, których celem było aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom wsparcia w początkowym okresie działalności3. Jednym z nich był projekt Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pt. Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości, który przyczynił się do powstania 24 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przykładami są również projekty innych instytucji, np. Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa4 (dwa projekty) oraz Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości (cztery projekty). Projekty te przyczyniły się do powstania 257 mikroprzedsiębiorstw w okresie od 2005 do 2008 roku. Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie funduszy strukturalnych w powstawaniu i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The artiele presents the results of some chosen projeets conducted within The Intcgrated Regional Operational Programme, Measure 2.5 Entrepreneurship promotion, undertaken by different institutions in West Pomeranian Voivodship, confirming the accuratc choiec of comprehensive support offered to persons intending to start their own business aetivity. The complexity of support that was obtained by projcct beneflciaries such as training, advisory and financial support, rcached high effeetivcness and very good results. Within the projeets - 40 up to 80% of participants (average 52%) dccided to start up their own business activity. Out of the group of newly ereated companies, 60% obtained financial support directly linked to the set-up of a business to make it operational. The results do confirm that undertaken activities, promoting the entrepreneurship and creating an appropriatc framework and positive attitude towards taking up an entrepreneurial aetivity (aceess to knowledge, consulting and materiał support) contribute to the development of local market - and the region. They also eonfinn the accuracy of continuing the same kind of support in the new budgetary period of 2007- 2013. The results should encourage other institutions, supporting the development of entrepreneurship, to undertake new projeets aiming in entrepreneurship promotion and starting-up new businesses.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  2. Opracowanie Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Strategia Lizbońska Droga do sukcesu Zjednoczonej Europp /www.silesia-region.pl/STRATEGIA/strat_L.pdf( 13.03.2009).
  3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa: Wsparcie przedsiębiorczych - raport z realizacji projektów w powiecie świdwińskim. drawskim i myśliborskim. Warszawa 2007; www.fdpa.org.pl z 10.03.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu