BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uwarunkowania rozwoju transportu w Polsce - płaszczyzna finansowa
Conditions of Transport Development in Poland - the Financial Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 413-421, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Transport, Rozwój transportu
Transport, Development of transport
Note
summ.
Abstract
Rosnące natężenie ruchu oraz pojawiające się dysproporcje w rozwoju poszczególnych gałęzi transportu powodują, że system transportowy zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej staje się przeciążony i nieefektywny. Zmniejsza się znaczenie usług standardowych i pracy fizycznej. Rośnie rola wiedzy, umiejętności współpracy, przedsiębiorczości i innowacyjności. Dostrzega się znaczenie innowacji w zakresie produktu, techniki, jak również stosunków z klientami. Przez wiele lat przewoźnicy i organizatorzy przewozów zakładali, że jeżeli ich usługi są stosunkowo niezawodne, a stan ich pojazdów (często przestarzałych) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ładunków, to usługobiorcy będą zadowoleni ze świadczonych usług. Jako podstawowy instrument konkurencji postrzegali cenę. Dzisiaj możliwość świadczenia rzetelnych usług nie wystarcza do osiągnięcia i utrzymania silnej pozycji konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu. Usługobiorcy są coraz bardziej wymagający w takich kwestiach, jak: jakość oferowanych usług, bezpieczeństwo osób i ładunków, dostarczanie informacji, podejście partnerskie przewoźnika lub spedytora, obsługa klienta. W sytuacji, gdy na plan pierwszy wysuwają się powyższe elementy, przedsiębiorstwa konkurujące na rynku muszą prowadzić profesjonalną analizę rynku i preferencji nabywców w celu realizacji wartości najbardziej cenionych przez klientów. W tym zakresie należy upatrywać szczególnej roli centrów logistycznych - sprawnych, dostępnych i dobrze zorganizowanych. (fragment tekstu)

The paper presents the reasons and methods for supporting transport policy in the EU, as well as the sources of transport development financing in the EU. The objectives of transport policy in the EU will be financed from following sources: - Community funds, - credits from international financial institution, - state budgets and territorial budgets, - own measures of beneficiaries. The important element is engagement of differcnt institutions and capitals within the frame of partnership. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Europa - Azja. Red. L. Mindur. Gospodarka. Transport, Poznań 2007, s. 298.
  2. Strategia rozwoju transportu na lata 2007-2013. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, grudzień 2004, s. 15.
  3. M. Mindur: Uwarunkowania rozwoju transportu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 34, Ekonomika Transportu Lądowego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 38.
  4. M. Mindur: Gospodarka światowa a finansowanie rozwoju infrastruktury. [W:] Translog 2007. Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. PTE, Szczecin 2007, s. 88.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu