BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ginter Agnieszka (Akademia Podlaska w Siedlcach), Soczewka Iwona (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Wykorzystanie unijnych środków finansowych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego
Usage of Union Financial Means in Chosen Territorial Self-Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 222-228, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Fundusze unijne, Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego
EU funds, Local government, Local government finance
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest ukazanie wykorzystania unijnych środków finansowych w wybranych gminach. Do realizacji celu wybrano trzy gminy z powiatu sokołowskiego, a mianowicie gminę Repki, Sabnie oraz Sokołów Podlaski. W pracy porównano liczbę wniosków, które składano w celu dofinansowania inwestycji na obszarach badanych gmin w latach 2005-2008. Dane uzyskano dzięki kwestionariuszom wywiadu, przeprowadzonym w wybranych gminach.(fragment tekstu)

The article shows usage of european financial means in cliosen communcs in Sokołów Podlaski district, in Repki communc, Sabnie commune and Sokołów Podlaski commune in period of time 2005-2008. The cliosen communes were located in Masovia. The source of information was data from the questionnaires, which were conducted in selected communes. The investigations showed that usage of union support in chosen units is different. The article emphasizes that territorial self-government units havc important role in the creation of local development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Alińska: Stymulowanie rozwoju lokalnego i regionalnego przez lokalne instytucje finansowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 500, Uniwersytet Szczeciński, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 150-159.
  2. M. Kem, A. Pelczar: Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 500, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 339-350.
  3. A. Szewczuk, M. Szaja: Samorząd lokalny jako dobro publiczne - teoria a pragmatyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 500, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 425-436.
  4. M. Poniatowicz: Instrumenty wspierania rozwoju lokalnego - próba systematyzacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 283- 294.
  5. A. Ginter, I. Nawrocki: Zróżnicowanie wsparcia unijnego w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2007, s. 142-148.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu