BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tłoczyński Dariusz (Uniwersytet Gdański)
Title
Rola miast i regionów w rozwoju polskich portów lotniczych w rejonie Morza Bałtyckiego
The Part of Cities and Regions in the Development Polish Airports in the Region Baltic Sea
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 422-431, tab., rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Rozwój regionalny, Transport lotniczy, Geografia regionalna
Regional development, Air transport, Regional geography
Note
summ.
Abstract
Wpływ miast i regionów na rozwój portów lotniczych często określa przewagę konkurencyjną danego portu lotniczego. Realizacja strategicznych zamierzeń portów lotniczych związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury lotniczej, pozyskiwaniem nowych przewoźników, rozwojem siatki połączeń wiąże się z udzieleniem pewnych gwarancji przez miasta - z jednej strony jako udziałowców, z drugiej - jako instytucji publicznych realizujących określone cele społeczno-gospodarcze w regionie. Wzrost zaangażowania w rozwój portów lotniczych przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz zwiększenia przychodów miast, regionów oraz portów lotniczych. (fragment tekstu)

In the article were introduced part and the meaning of cities and regions on the development of regional airports. On the example of airports in Szczecin and Gdańsk and commitment of territorial councils in the process of the management and functioning opcrators manageresses the air infrastructure. The influence of territorial councils on the development of airports can be held on several planes, through: possession of the parts in airports, logging new aircarriers, support of the development of the mesh of connections, the promotion of airports and region, funding and the co-finansing of the investment infrastructure in airports and support of the organization of airlinks to airports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. B. Bogdaniuk, S. Miecznikowski, A. Massel, M. Wołek: Kolej metropolitalna: brakujący element w systemie transportu kolejowego Pomorza. "Transport i Komunikacja" 2006, nr 1, s. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu