BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Regional Differentiation of Provinces after Poland's Accession to the EU
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 9(24), s. 140-147, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zróżnicowanie regionalne, Integracja gospodarcza Polski z UE, Globalizacja
Regional diversity, Poland's economic integration with the EU, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono klasyfikację województw ze względu na cechy demograficzne i ekonomiczne. Do analizy wykorzystano metodę k średnich. Analiza dotyczyła lat 2001-2007. Celem pracy było określenie, czy wstąpienie Polski do UE miało wpływ na zróżnicowanie województw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to determine the scale of diversification of provinces in Poland. The investigated time interval is years 2001 to 2007. The research covers 19 variables that allow for grouping voivodeships in homogenous clusters. The analysis was conducted using the k means metod. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brol R. [2006]: Metody oceny rozwoju regionalnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
  2. Czyżewski A. [2007]: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego. Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, ss. 23.
  3. Głąbińska K., Grewiński M. [2003]: Europejska polityka regionalna. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
  4. Łuniewska M., Tarczyński W. [2006]: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Inwestycje. PWN, Warszawa.
  5. Pietrzykowski R. [2009]: Klasyfikacja województw według ich znaczenia przy pomocy elastycznej metody taksonomicznej SAHN. Roczniki Naukowe SERiA t. XI (5), ss. 236-240.
  6. Pietrzykowski R., Kobus P. [2008]: Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 4 (19), ss. 371-378
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu