BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Segmentacja internautów z wykorzystaniem danych symbolicznych i metod klasyfikacji
Market Segmentation of Internet Users Based on Symbolic Data and Cluster Analysis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 315-323, tab., bibliogr. 6 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Metody klasyfikacyjne, Analiza danych, Internet, Konsument
Classification methods, Data analysis, Internet, Consumer
Note
summ.
Abstract
W literaturze polskiej nie ma opracowań podejmujących zagadnienia segmentacji na podstawie danych symbolicznych z wykorzystaniem metod klasyfikacji. W piśmiennictwie obcojęzycznym problematyka ta poruszana jest w nielicznych pracach. Celem artykułu jest prezentacja specyfiki danych symbolicznych i wskazanie ich źródeł w badaniach segmentacyjnych, propozycja procedury klasyfikacji obiektów opisanych zmiennymi symbolicznymi i segmentacja internautów na podstawie danych symbolicznych i metod klasyfikacji. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to suggest market segmentation procedure based on symbolic data and cluster analysis. The first part of the paper focuses on symbolic data and their sources in market segmentation research. Furthermore, the taxonomy of symbolic data clustering methods was presented. In the second part, the results of market segmentation of Internet users based on symbolic data from questionnaire survey were discussed. The hybrid approach was used to classify Internet users. First of all the consumers were divided into non-buyers and buyers via Internet. A special attention was paid to the second ones. The clustering procedure of symbolic objects was suggested. In the classification results, three segments of buyers via Internet were revealed: "Discoverers", "Agents", "Sceptics". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analysis of symbolic data. Exploratory methods for extracting statistical information from complex data (2000), red. H.H. Bock, E. Diday, Springer, Heidelberg.
  2. Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa.
  3. Gordon A.D. (1999), Classification, Chapman and Hall/CRC, London.
  4. User manual for SODAS 2 software (2004), red. M. Noirhomme-Fraiture, Software Report, Analysis System of Symbolic Official Data, Project Number IST-2000-25161.
  5. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2006 (2008), "Informacje i opracowania statystyczne", GUS, Warszawa.
  6. Verde R. (2004), Clustering methods in symbolic data analysis, [w:] Classification, clustering and data mining applications, red. D. Banks, L. House, E.R. McMorris, P. Arabie, W. Gaul, Springer-Verlag, Heidelberg, 299-317.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu