BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bytniewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kowalska Marianna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Czynnik ludzki jako źródło zagrożeń w procesie tworzenia i funkcjonowania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie
Human Factor as a Source of Threats in the Process of Creating and Functioning of IT System in an Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (19), 2011, nr 159, s. 9-20, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Informatyka w biznesie
Keyword
Systemy informatyczne, Zasoby ludzkie
Computer system, Human resources
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasoby ludzkie stanowią jeden z ważniejszych elementów systemu informatycznego, dlatego też mogą być poważnym źródłem zagrożeń podczas procesu tworzenia i funkcjonowania tego systemu Zagrożenia te mogą powstawać na każdym etapie tworzenia systemu, mogą one pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, to jest ze źródeł zewnętrznych. W artykule omawia się większość zagrożeń powstających już na etapie tworzenia systemu informacyjnego spowodowanych czynnikiem ludzkim. (abstrakt oryginalny)

Human resources are the most important elements of information system. Therefore they can be also an important source of threats during the process of creating as well as functioning of information system. Usually, these threats may appear on every level of creating the information system and may come from both internal and external environment of an enterprise. The article presents the main threats connected with human factor during the process of creating the information system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 2. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.
 3. McNamara J., Arkana szpiegostwa komputerowego, Warszawa 2003.
 4. Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 5. Perechuda K., Sobińska M., Zarządzanie informacją i wiedzą w outsourcingu IT, [w:] J. Korczak, I. Chomiak-Orasa, H. Sroka (red.), Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 6. Pietruszewski W., Błędy w projektach informatycznych, [w: ] Ryzyko przedsięwzięć informatycznych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2006.
 7. Stokłosa J., Bilski T., Pankowski T., Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, Warszawa 2001.
 8. Understanding Data Loss, http://www.ontrackdatarecovery.com/understanding-data-loss/, 14.10.2010.
 9. Utrata danych efektem błędu człowieka http://www.egospodarka.pl/55394,Utrata-danych-efektem- bledu- czlowieka,1,39,1.html. 14.10.2010.
 10. Woda M., Bezpieczeństwo systemów informatycznych, http://www.zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2004/pdf/Woda Marek.pdf. 30.09.2010.
 11. Zając A., Wpływ konfliktu organizacyjnego na powodzenie przedsięwzięć informatycznych, http://ki.ae.krakow.pl/~zajaca/artykuly/kon_zn96.html. 10.10.2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu