BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotowska Izabela (Akademia Morska w Szczecinie), Pluciński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kierunki rozwoju infrastruktury portowej w Szczecinie i Świnoujściu
Directions of Port Infrastructure Development in Szczecin and Świnoujście
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 325-342, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Keyword
Porty morskie, Transport morski
Seaports, Sea transport
Note
summ.
Country
Szczecin-Świnoujście
Szczecin-Swinoujscie
Abstract
Dla portów morskich ważnym aspektem polskiego członkostwa w Unii Europejskiej jest możliwość uzyskania dostępu do środków finansowych na bardzo kosztowne inwestycje infrastrukturalne. Dodatkowym walorem finansowania inwestycji ze środków polityki regionalnej UE jest ich bezzwrotny charakter. Wymiar ten ma szczególne znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę ogromne potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne związane z dostosowaniem oferty usługowej polskich portów morskich do zmian w strukturze polskiego handlu zagranicznego i tranzytu morskiego. Działania inwestycyjne i modernizacyjne są również konieczne w obliczu wymogów stawianych przez przewoźników morskich i lądowych. (fragment tekstu)

In this article was presented port investmenls, which are suggested for realisation on the ports area in Szczecin and Świnoujście till 2020. It also was presented modemising actions connected with adaptation of exisled port infrastructure to current market requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Christowa Cz.: Strategia rozwoju funkcji logistycznej polskich portów morskich w warunkach globalizacji gospodarki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Porty Morskie 2001". Szczecin 2001.
  2. Kotowska I.: Perspektywy rozwoju infrastruktury portowej w Świnoujściu. [W:] Dwa lata Polski Morskiej w Unii Europejskiej. XXII Sejmik Morski. Red. I. Kotowska i M. Pluciński. Szczecin 2007.
  3. Kuźma L.: Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003.
  4. Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu na lata 2007-2020. Pr. zbiór, pod red. J. Perenca i D. Zarzeckiego, Szczecin 2007.
  5. Szwankowski S.: Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000.
  6. Uchwała nr L/709/94 Rady Miejskiej w Szczecinie, Dz.U. Woj. Szcz. nr 9, poz. 72, zm.: nr 16, poz. 160.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu