BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartosiewicz Stanisława (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Opowieść o skutkach subiektywizmu w analizie wielowymiarowe
The Story About Consequences of Subjectivism in Multivariate Analysis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 17-20, bibliogr. 1 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Analiza wielowymiarowa
Multi-dimensional analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono weryfikację tez, że subiektywizm "merytoryczny" (subiektywny wybór przez każdego badacza cech opisujących zjawiska złożone w celu opracowania rankingu badanych obiektów) oraz subiektywizm "metodyczny" (subiektywny wybór przez każdego badacza metod manipulacji na zbiorach cech) powodują trudności w odbiorze badań, dotyczące wyboru właściwego rankingu obiektów spośród różnych efektów uzyskanych przez różnych autorów badań. Główny wniosek z weryfikacji to: kłopoty odbiorców badań wywołuje jedynie zróżnicowanie wybranego subiektywnie zbioru cech.(abstrakt oryginalny)

The article presents verification of the following thesis: the "substantial" subjectivism (the choice of variables describing complex phenomena in order to create rating of objects done by a particular researcher) and "methodical" subjectivism (the manipulations on the chosen set of variables done by a particular researcher) cause difficulties in selecting the proper ranking of objects from various results obtained by different authors. The main conclusion of the review is that the problems of the users of the research are caused only by the diversity of subjectivity selection set of variables.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartosiewicz S., Ekonometria - technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa 1989.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu