BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gatnar Eugeniusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Narodowy Bank Polski)
Title
Statystyka i prawda. Przykłady z kryzysu finansowego
Statistics and Truth. Examples from Financial Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 21-29, bibliogr. 7 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Statystyka, Ryzyko, Kryzys gospodarczy, Finanse
Statistics, Risk, Economic crisis, Finance
Note
streszcz., summ.,
Abstract
W artykule przedstawiono weryfikację tez, że subiektywizm "merytoryczny" (subiektywny wybór przez każdego badacza cech opisujących zjawiska złożone w celu opracowania rankingu badanych obiektów) oraz subiektywizm "metodyczny" (subiektywny wybór przez każdego badacza metod manipulacji na zbiorach cech) powodują trudności w odbiorze badań, dotyczące wyboru właściwego rankingu obiektów spośród różnych efektów uzyskanych przez różnych autorów badań. Główny wniosek z weryfikacji to: kłopoty odbiorców badań wywołuje jedynie zróżnicowanie wybranego subiektywnie zbioru cech.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to examine the current financial crisis as a result of breaking statistical rules and misrepresenting the truth. Statistics is a set of methods and tools used to discover knowledge about economic, and more broadly, social phenomena, and to describe the truth of their behaviour. Creative accounting, as well as numerous complex financial instruments such as FX swaps were used by countries to hide the truth about their government deficit and debt. Furthermore, banks and funds did their best to maximize their income, even offering credits to unqualified recipients. Also statistical methods have been used improperly, e.g. the Value at Risk model to assess the financial reserves required in case of default.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fukuyama F., Zaufanie: Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  2. Rao R., Statystyka i prawda, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  3. Roubini N., Mihm S., Crisis Economics, Penguin Press, New York 2010.
  4. Sorkin A., Too Big to Fail, Penguin Books, London 2009.
  5. Sorman G., Ekonomia nie kłamie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.
  6. Taleb N., Black Swan, Penguin Press, New York 2007.
  7. www.federalreserve.gov.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu