BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Mirosław (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego)
Title
Strategia regulacyjna rynku transportu kolejowego w Polsce - zarys problemu
Control Strategy of the Railway Transport Market in Poland - Outline of the Problem
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 543-550, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Keyword
Transport, Transport kolejowy, Rynek usług transportowych
Transport, Railway transport, Transport market
Note
summ.
Abstract
Rynek transportu kolejowego wymaga prawidłowo prowadzonej regulacji. Regulacji ex ante wyprzedzającej. Pojawiające się problemy wskazują na potrzebę dyskusji o modelu regulacji, gdyż pojawiają się zdania, że UTK winien zająć się szeroko rozumianym rynkiem transportu kolejowego, także tym, który świadczy usługi z wykorzystaniem infrastruktury. To sugeruje aspekt edukacyjny rynku lub potrzebę regulatora w pełni sektorowego, łącznie z zadaniami typowymi dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konieczne zatem jest opracowanie dokumentu w postaci strategii regulacyjnej, w którym zostanie podjęta próba określenia (w szeroko rozumianym interesie publicznym) roli regulatora branży kolejowej w polskiej gospodarce. (fragment tekstu)

Having noticed all the changes of the railway transport market, the aim of this article is to present the role of properly understood regulation of railway transport, together with highlighting the main assumptions of construction of regulaling strategy for Polish railway transport market. In the article, not only the market trends were discussed, but also the basie elements of regulating strategy of railway transport market were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Engelhardt J.: opinia (materiał niepublikowany), 2007 r.
  2. Majcher J.: Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
  3. Raport ING. "Rynek transportu i Logistyki w Polsce", maj 2007.
  4. Szablewski A.T.: Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki. DIG, Łódź-Warszawa, seria Monografie INE PAN.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu