BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drewnowski Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński), Wysocka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce
New Solutions in the Scope of Functioning of Regional Rail Passenger Transport Services in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 551-561, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Keyword
Transport, Transport kolejowy, Infrastruktura
Transport, Railway transport, Infrastructure
Note
summ.
Abstract
Regionalne kolejowe przewozy pasażerskie należą do jednych z tych sfer, w których jak dotąd nie wprowadzono kompleksowych rozwiązań zapewniających im stabilne funkcjonowanie i rozwój w przyszłości. Dotyczy to zresztą w mniejszym lub większym stopniu całego transportu publicznego w Polsce, jednak jeśli chodzi o kolejowe przewozy regionalne, to można odnieść wrażenie, że wiciu decydentów z radością powitałoby fakt ich całkowitej likwidacji. Takie nastawienie pociągnęło oczywiście za sobą wymierne negatywne skutki. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zadanie polegające na wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania regionalnych przewozów pasażerskich przerzucono prawie w całości na ówczesne przedsiębiorstwo PKP, które przecież boleśnie odczuwało spadek przewozów towarowych. Wynikiem tego była pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Dodatkowo pojawiły się wobec PKP naciski ze strony rządu, by ograniczać koszty tych przewozów. Oszczędności tych dokonywano poprzez zmniejszanie dotacji do przewozów pasażerskich, a największe cięcia dotknęły w oczywisty sposób przewozy regionalne i aglomeracyjne. W samym PKP brak było również nastawienia na klienta i jego potrzeby. Jednak pomimo narzucanych ograniczeń dług PKP, generowany przez przewozy pasażerskie, stale narastał. W procesie restrukturyzacji podzielono pasażerską działalność przewozową na dwie podstawowe spółki, z których spółce PKP Przewozy Regionalne przydzielono realizację przewozów regionalnych. Powołując się na słuszną ideę regionalizacji, zlecono samorządom wojewódzkim organizację i finansowanie tych przewozów na swoim obszarze. (fragment tekstu)

Problems connected with regional raił passenger transport services are already found in Poland for many years. Transport on passenger trains disappeared from many railway lines, and on remaining considerably were limited. To this situation had the influence both independent factors, first of all such as sudden growth of private personal cars, as well as continuous lack of financial resources on regional raił passenger transport. Very essential case was also lack of optimal regulation by law and organizational in this matter. In the article authors present and discuss new solutions introduced in adopted in April this year 'Strategy for railway transport till 2013' and also point at issues, that according to them should be taken into consideration with defining regulation by law connected with functioning and ilevelopment of regional rail passenger transport services in our country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Biała księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji. COM(2001 )370, Bruksela 2001. Polskie tłumaczenie: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
  2. Koncepcja optymalizacji struktury organizacyjnej przewozów regionalnych w Polsce. "Transport i Komunikacja" 2005, nr 2.
  3. Kozińska K.: Dwa scenariusze dla kulejącego przewoźnika. "Puls Biznesu" 2006, nr 2020.
  4. Maciejewska E.: Rozkład na pudelku zapałek. "Kurier PKP" 2005, nr 33.
  5. Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013. "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu