BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lula Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Automatyczna analiza opinii konsumenckich
Exploratory Analysis of Consumers' Opinions
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 53-62, bibliogr. 9 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Konsument, Badania konsumenckie, Uczenie maszynowe
Consumer, Consumer research, Machine learning
Note
rys., streszcz., sum.
Abstract
Celem artykułu jest próba klasyfikacji i scharakteryzowania metod automatyzacji analizy opinii konsumenckich oraz przedstawienie wyników prób ich zastosowania do analizy opinii polskojęzycznych. W pierwszej części pracy zaprezentowano klasyfikację opinii oraz metod ich analizy. Część druga poświęcona jest systemom rozpoznającym ogólny charakter opinii, natomiast trzecia zawiera charakterystykę systemów pozwalających na ocenę poszczególnych atrybutów badanych produktów. W referacie zaprezentowano proces budowy oraz ocenę dwóch różnych systemów analizy opinii konsumenckich. W ostatnim punkcie zamieszczono wnioski wynikające z przedstawionych badań.(abstrakt oryginalny)

The presentation and classification of selected methods of opinion mining is the main goal of the paper. The paper is composed of three main parts. In the first one some introductory remarks concerning consumer opinions and methods of their analysis are presented. The second part is focused on the systems of opinion classification. In the third part of the article systems for product attributes evaluation are shown. These tools are divided into two groups: expert systems and machine learning models. The last part also shows and evaluates the results of two exemplary opinion mining solutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berry M.W. (red.), Survey of Text Mining. Clustering, Classification, and Retrieval, Springer, New York 2003.
  2. Brown P.F., Della Pietra S.A., Della Pietra V.J., Mercer R.L., The mathematics of statistical machine translation: Parameter estimation, "Association for Computational Linguistic" 1993, vol. 19, no. 2, s. 263-311.
  3. Das S., Chen M., Yahoo! for Amazon: Extracting Market Sentiment from Stock Message Boards, Proceedings of the Asia Pacific Finance Association Annual Conference (APFA), Bangkok, Thailand, July 22-25, 2001.
  4. Dave K., Lawrence S., Pennock D.M., Mining the peanut gallery: Opinion extraction and semantic classification of product reviews, http://kushaldave.com/p451-dave.pdf, 2003.
  5. Goutte C., Cancedda N., Dymetman M., Foster G. (red.), Learning Machine Translation, Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press, Cambridge - Massachusetts - London 2009.
  6. Nasukawa T., Yi J., Sentiment Analysis: Capturing Favorability Using Natural Language Processing, Proceedings of the Conference on Knowledge Capture (K-CAP), ACM, New York 2003, s. 70-77.
  7. Pang B., Lee L., Opinion mining and sentiment analysis, "Foundations and Trend in Information Retrieval" 2008, vol. 2, no. 1-2.
  8. Pang B., Lee L., Vaithyanathan S., Thumbs up? Sentiment Classification Using Machine Learning Techniques, Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Morristown 2002, s. 79-86.
  9. Turney P., Thumbs up or Thumbs Down? Semantic Orientation Applied to Unsupervised Classification of Reviews, Proceedings of the Association for Computational Linguistics (ACL), Philadelphia 2002, s. 417-424.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu