BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stajniak Maciej (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Przewozy tranzytowe relacji zachód-wschód szansą dla rozwoju transportu multimodalnego w Polsce
Transit Transport West-East As A Chance Of Multimodal Transport Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 657-666, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Keyword
Tranzyt, Rozwój transportu, Transport multimodalny
Transit, Development of transport, Multimodal transport
Note
summ.
Abstract
Polska jest krajem tranzytowym, na terenie którego przecinają się najważniejsze europejskie szlaki transportowe w relacjach wschód-zachód i północ-południe. Jednak zamiast wykorzystać to fortunne położenie i czerpać z niego zyski finansowe, Polska ponosi straty. Ciężkie samochody ciężarowe niszczą bowiem nieprzystosowane polskie drogi, powodują wypadki i zanieczyszczają środowisko. Polska kolej także nie zarabia, gdyż brakuje właściwych przepisów, które (jak to jest np. w Szwajcarii i Austrii) umożliwiałyby przejazd przez Polskę samochodów na kolejowych platformach, w sposób szybszy i tańszy dla kierowców. Jeden pociąg towarowy przewozi do 1400 ton ładunku, czyli tyle, ile 200 ciężarówek. Poza tym setki polskich miast czekają na wybudowanie obwodnic, bez których ruch tranzytowy jest uciążliwością (zanieczyszczenia, hałas, wypadki), a nie czynnikiem rozwoju gospodarczego. (fragment tekstu)

Poland's transit location and the volume of international trade influence the traffic layout in transport networks. Poland is situated within the area of the most important Hast - West and North - South transport routes. As a transit state it may benelit from its location, however, there are many barriers that make it impossible to take full advantage of the possibilities. It may be noticed that the volume of transit transport depends on international relationships of the certain state - both political and economic. What is also important is that the condition of infrastructure should be improved and rates for using railways should be decreased. These changes will make our railway network competitive with other railway companies and road transport. The scalę of multimodal transit transport is small and its development possibilities are still very big. It is caused by the fact that not every cargo and not in every quantity can be transported by sea. Furthermore, transit transport favorably influences transport means capacity utilization rate, reloading and storing capacity utilization rate and better utilization of transport potential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Domańska A.: Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. PWN, Warszawa 2006.
  2. EUNET/SAS1 - Socio-Economic and Spatial Impacts of Transport, European Commission Transport RTD Programme of the 4"' Framework Programme, European Commission, Brussels 2001; IASON - Integrated Appraisal of Spatial Economic and Network effects of transport investments and policies, European Commission, 5"' Framework RTD Programme, TNO Inro, Delft, Netherlands, 29 February 2004.
  3. Europa - Azja. Gospodarka - transport. Red. L. Mindur. Wyd. ILiM, Poznań 2007.
  4. Współczesne technologie transportowe. Red. L. Mindur. Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu