BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białkowski Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Prowadzenie działalności gospodarczej w republice federalnej Niemiec - uregulowania prawne
Business Activities in the Federal Republic of Germany - Legal Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 53-63, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Działalność gospodarcza
Business activity
Note
summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
W niemieckim prawie gospodarczym wolność gospodarcza może być ograniczana jedynie zadaniami państwa, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie swoim obywatelom ochrony ich wolności, bezpieczeństwa, a przede wszystkim ochronę własności. To właśnie na organach państwa - czy to na poziomie centralnym, czy to na poziomie landów (odpowiedników naszych województw), ciąży obowiązek prowadzenia odpowiadającej tym celom polityki gospodarczej i pieniężnej na poziomie makroekonomicznym. Obie te struktury w zależności od pojawiających się potrzeb podejmują stosownie do swoich kompetencji działania w trzech podstawowych dziedzinach. Należą do nich, po pierwsze uregulowania prawne implementujące prawodawstwo Unii Europejskiej do wewnętrznego porządku prawnego. Po drugie odpowiednia zmiana istniejących przepisów prawnych lub stworzenie i przyjęcie nowych uregulowań z zakresu prawa gospodarczego publicznego. Po trzecie dokonywanie niezbędnych korekt w odniesieniu do prawa gospodarczego prywatnego. W ten sposób tworzone są założenia rozwoju gospodarczego, w których rola państwa ogranicza się do wskazania odpowiednich kierunków działań dla prowadzenia działalności gospodarczej przez zainteresowane podmioty. (fragment tekstu)

Knowledge of legislation ranging from primarily German commercial law in general and business activities in the Federal Republic of Germany in particular is interesting not only practitioners of law, but above all for the law doctrine. More and more often the learning is aimed at extending the theoretical knowledge in this area of law. For this purpose, in the article contains information about the divisions of economic law on public and private law. Indicated the same impact on the final shape of the constitution was to West Germany. In this context, is not without significance for the first of which are described in the article points contained in the Regulation of the Industry. In particular, those from which the subject is able to legally conduct business in the Federal Republic of Germany. In the realm of the intentionally omitted a number of issues peripherals with respect to the subject of study. The intention of the author, the text was intended only to approximate the potential reader with respect to the subject of study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Eyermann E., Einfiihntng in den Text der Gewerbeordnnng, [w:] GewO 23. Aujhige, Beck-Texte im Deutschen Taschenbuch Verlag, 1990.
  2. Fuhrich E., Wirtschaftspnvałrechł. Primtrecht, Hande/srecht, Gesellaschaftsrecht, Vahlen Verlag, Miinchen 2008.
  3. Smith L.J., Niemieckie prawo spółek, [w:] L.J. Smith, C.de Cussy, C. Taylor, Włudyka T., Prawo spółek w Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech, TAiWPN Universitas, Kraków 2000.
  4. Tettinger P.J., Wank R., Gewerbeordnnng, Kommentar 7. A u flagę, C.H. Beck Verlag, Miinchen 2004.
  5. Vollmóller T., Gewerberecht, [w:] Schmidt/Vollmóller (Hrsg.), Kompendium Óffentliches Wirtschaftsrecht, 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu