BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paradysz Jan (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Paradysz Karolina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Benchmarking w statystyce małych obszarów
Benchmarking in the Statistics of Small
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 86-93, bibliogr. 17 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Powiat, Benchmarking, Estymacja, Ranking
County, Benchmarking, Estimation, Ranking
Note
streszcz., sum.
Abstract
Badania reprezentacyjne dostarczają wiarygodnych szacunków nie tylko dla całej zbiorowości, lecz także dla wielu subpopulacji, np. regionów czy powiatów. Wielkość prób w małych domenach, szczególnie w małych przestrzennie obszarach, rzadko pozwala na szacunki bezpośrednie. Zatem estymacja pośrednia odgrywa istotna rolę w zaspokajaniu stale rosnących potrzeb na wiarygodną statystykę, nawet gdy dostępne są tylko bardzo małe próby. Do dokonania estymacji dla małych obszarów niezbędne jest "pożyczanie mocy" celem zwiększenia precyzji szacunku. W zależności od modelu estymacji oraz zmiennych wspomagających dla każdego małego obszaru uzyskujemy wiele szacunków. W związku z tym powstają problemy z wyborem tego właściwego. Benchmarking pozwala na właściwy wybór. szacunku. Zaproponowano trzy rodzaje kryteriów: poziomu, porządku i dystansu.

Sample surveys are used to produce credible estimates not only for the total population but also for a lot of subpopulations for example the regions or counties. However, sample size in small domains, particularly small geographical areas, is rarely big enough to provide reliable direct estimates for specific small areas. Small area estimation plays the leading role in the growing demand for reliable statistics even when only very small samples are available for these areas. In making estimates for small areas, it is necessary to "borrow strength" from related areas to form indirect estimators that increase the precision. For every small area we can produce a lot of estimates according to different models and auxiliary variables. We have problems of choosing right estimates. Benchmarking in small area statistics allows to choose right estimates for every region. We propose three kinds of criteria for right indirect estimates evaluation: level, order and distance.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D'Alò M., Di Consiglio L., Falorsi S., Solari F., Small area estimation of the Italian poverty rate, "Statistics in Transition" 2006, vol. 7, no. 4, s. 771-784.
 2. Bracha Cz., Lednicki B., Wieczorkowski R., Estymacja danych z badania aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 3. Datta G.S., Ghosh M., Steorts R., Maples J., Bayesian Benchmarking with Applications to Small Area Estimation, Statistical Research Division U.S. Census Bureau, Washington 2009,
 4. Research report series (Statistics #2009-01). Dick P., Yong You, Rao J.N.K., Benchmarking Hierarchical Bayes Small Area Estimators with Application in Census Undercoverage Estimation, SSC Annual Meeting, Proceedings of the Survey Methods Section, 2002.
 5. Gołata E., Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Prace Habilitacyjne nr 11, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 6. Heady P., Ralphs M., EURAREA: An overview of the project and its findings, "Statistics in Transition" 2005, vol. 7, no. 3, s. 557-570.
 7. Kordos J., Problemy estymacji danych dla małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 1, s. 85-101.
 8. Kordos J., , Niektóre aspekty jakości w statystyce małych i średnich obszarów. Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, A. Zeliaś (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 9. Kordos J., Paradysz J., Some experiments in small area estimation in Poland, "Statistics in Transition" 2000, vol. 4, no. 4, s. 679-697.
 10. Paradysz J., Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego: "Statystyka społeczna dokonania - szanse - perspektywy", Kraków, 28-30.01.2008.
 11. Paradysz J., , Kryteria samorządowe oceny estymacji pośredniej dla małych obszarów, [w:] J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa (red.), Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2008a, s. 103-114.
 12. Pfeffermann D., Small area estimation: New developments and directions, "International Statistical Review" 2002, no. 1, s. 125-143.
 13. Pfeffermann D., Tiller R., State-Space Modeling with Correlated Measurements with Application to Small Area Estimation Under Benchmark Constraints, 2003, www.oecd.org/dataoecd/0/55/2640279.pdf.
 14. Pfeffermann D., Tiller R., Brown S., Small Area Estimation with Stochastic Benchmark Constraints: Theory and Practical Application in US Labor Statistics, Workshop on Frontiers in Benchmarking Techniques and Their Application to Official Statistics Luxembourg, 7-8 April 2005.
 15. Pfeffermann D., Tiller R., Small area estimation with state space models subject to benchmark constraints, "Journal of the American Statistical Association" 2006, vol. 101, no. 476, s. 1387-1397.
 16. Pfeffermann D., Sverchkov M., Small Area Estimation Under Informative Probability Sampling of Areas and Within The Selected Areas, Southampton Statistical Sciences Research Institute Methodology Working Paper M07/06, University of Southampton, 2007.
 17. Rao J.N.K., Small Area Estimation, Wiley, New York 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu