BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bartłomowicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Implementacja klasycznej metody conjoint analysis w pakiecie conjoint programu R
Implementation of the Classical Conjoint Analysis Method in Conjoint R Package
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 94-104, bibliogr. 11 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Pomiar wieloczynnikowy
Conjoint analysis
Note
rys., tab., streszcz., sum.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja pakietu conjoint, opracowanego dla programu R, który należy obecnie do najważniejszych programów niekomercyjnych (oferowanych na zasadach licencji GNU) w zakresie analizy statystycznej i ekonometrycznej. Przedstawione zostały funkcje pakietu conjoint oraz zastosowania w badaniach marketingowych. Pakiet zawiera implementację klasycznej metody conjoint analysis, ale przygotowywane są rozszerzenia umożliwiające uwzględnienie modeli wyborów dyskretnych. Sposób użycia wybranych funkcji pakietu zilustrowano przykładami z zakresu badań preferencji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present a package conjoint developed for R program, which is now the major noncommercial computer software (offered under the GNU license) for statistical and econometric analysis. The article presents functions of conjoint package and their application in marketing research. The package contains an implementation of the classical method of conjoint analysis, but some extensions are prepared, which include selected discrete choice models. The functions of the package are illustrated with examples of applications in the analysis of consumer preferences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 2. Everitt B.S., An R and S-PLUS Companion to Multivariate Analysis, Springer-Verlag, London 2004.
 3. Green P.E., Wind Y., New Way to Measure Consumers' Judgments, ,,Harvard Business Review" 1975, 53, s. 107-117.
 4. Kendall M.G., Buckland W.R., Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa 1986.
 5. Linzer D.A., Lewis J. , poLCA: Polytomous Variable Latent Class Analysis, R package version 1.1, 2007, [URL:] http://userwww.service.emory.edu/~dlinzer/poLCA.
 6. Linzer D. A., Lewis J., poLCA: Polytomous Variable Latent Class Analysis, "Journal of Statistical Software" 2008 (w redakcji).
 7. Vriens M., Strengths and weaknesses of various conjoint analysis techniques and suggestions for improvement, [w:] Marketing Opportunities with Advanced Research Techniques, Proceedings 2nd SKIM Seminar, 1992, s. 11-25.
 8. Vriens M., Wittink D. R., Conjoint analysis in marketing, 1994 (maszynopis powielony).
 9. Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 10. Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 11. Wheeler R.E., AlgDesign. The R project for statistical computing, 2004, [URL:] http://www.rproject. org/.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu