BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kufel Tadeusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Błażejowski Marcin (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Kufel Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Modelowanie zmiennych jakościowych i ograniczonych z wykorzystaniem oprogramowania GRETL
Modeling Qualitative Data and Limited Data Using GRETL Package
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 105-112, bibliogr. 7 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Regresja Poissona, Model Heckmana, Zmienne jakościowe, Model logitowy
Poisson regression, Heckman model (heckit model), Qualitative variables, Logit model
Note
rys., streszcz., sum.
Abstract
W artykule przedstawione zostały przykłady modelowania zmiennych ograniczonych, tj. binarnych, dyskretnych i licznikowych, z wykorzystaniem estymacji logitowej dla zmiennej: dwumianowej, wielomianowej uporządkowanej, wielomianowej nieuporządkowanej, estymacji tobitowej i heckitowej (dla zmiennej uciętej), regresji Poissona i regresji ujemnej dwumianowej (dla zmiennej licznikowej). Całość zilustrowana została przykładami i procedurami estymacji z zastosowaniem oprogramowania GRETL.(abstrakt oryginalny)

The paper presents examples of modelling limited data for binary, discrete, count variables using logit estimation for variables of binominal, multinomial, ordered multinominal, tobit and heckit estimation, Poisson regression and regression for binomial negative count variable. All examples are presented using estimation procedures available in GRETL package.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cottrell A., Lucchetti R. "Jack", Gretl User's Guide. Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library, February 2011, http://gretl.sf.net.
  2. Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  3. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
  4. Heckman J.J., Sample Selection Bias as a Specification Error, "Econometrica" 1979, vol. 47, 1, s. 153-162.
  5. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem oprogramowania GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 2, Warszawa 2007.
  6. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Walesiak M., Gatnar E. (red.) Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu