BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurzawa Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zastosowanie modelu LA/AIDS do badania elastyczności cenowych popytu konsumpcyjnego
The Application of LA/AIDS Model to Examine Price Elasticity of Demand
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 113-119, bibliogr. 17 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Popyt konsumpcyjny, Budżet gospodarstwa domowego
Consumption demand, Budgets of households
Note
tab., streszcz., sum.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem pracy było zbadanie przydatności liniowej aproksymacji prawie idealnego systemu funkcji popytu LA/AIDS do wyznaczenia elastyczności cenowych popytu dla wybranych grup artykułów żywnościowych. Parametry tego wielorównaniowego modelu oszacowano na podstawie danych z badania indywidualnych budżetów gospodarstw domowych w Polsce w 2006 roku. Próba roczna obejmowała 37 508 gospodarstw domowych. Uwzględniając oszacowane parametry równań modelu, wyznaczono elastyczności cenowe własne i mieszane dla wybranych produktów żywnościowych.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the usefulness of linear approximation of almost ideal demand system (LA/AIDS) to examine the price elasticity of demand for chosen groups of food. This research project is based on micro-economic data concerning individual Polish household budgets in 2006. The research showed that own price elasticity for all foodstuff was negative, the least elastic - eggs (-0.288) and the most elastic - vegetables (-1.118). Cross price elasticity of studied foodstuffs was positive, the same as negative values. Positive values mean that foodstuffs were substituting goods and negative values were complementary goods(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armagan G., Akbay C., An econometric analysis of urban households' animal products consumption in Turkey, "Applied Economics" 2008, 40.
 2. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 3. Deaton A., Muellbauer J., An almost ideal demand system, "American Economic Review" 1980, 70.
 4. Dudek H., Elastyczności cenowe popytu na żywność - analiza na podstawie modelu LA/AIDS, "Roczniki Naukowe Seria" 2008, X, z. 4
 5. . Green R., Alston J.M., Elasticities in AIDS models, "American Journal of Agricultural Economics" 1990, 72.
 6. Kieżel E. (red.), Rynkowe zachowania konsumentów, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 7. Moschini G., Units of measurement and the Stone index in demand system, "American Journal of Agricultural Economics" 1995, vol. 77, no. 1.
 8. Pollak R.A., Wales T.J., Demographic variables in the demand analysis, "Econometrica" 1981, 49.
 9. Quang Le C., An empirical study of food demand in Vietnam, "ASEAN Economic Bulletin" 2008, vol. 25, no 3.
 10. Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców-mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 11. Stone J.R.N., Linear expenditure systems and demand analysis: An application to the pattern of British demand, "Economics Journal" 1954, 64.
 12. Suchecki B., Kompletne modele popytu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 13. Sznajder M., Ekonomia mleczarstwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 1999.
 14. Szwacka-Salmonowicz J., Zielińska Z., Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle potrzeb 1986 roku, PAN, IRWiR, Warszawa 1996.
 15. Światowy G., Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 16. Urban S., Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 17. Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu