BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
E-logistyka w strukturze funkcjonalnej e-przedsiębiorstwa
E-Logistics in Functional Structure of E-Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 11-17, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Biznes elektroniczny, e-logistyka
e-business, e-logistics
Note
Summ.
Abstract
Kategoria e-przedsiębiorstwa jako nowoczesnej organizacji gospodarczej, wykorzystującej nowoczesne rozwiązania 1CT (Information and Communication Technology), na dobre wpisała się w pejzaż polskiej gospodarki. Wykorzystuje ono w swojej wewnętrznej organizacji i komunikacji (a także zewnętrznej) zaawansowaną infrastrukturę teleinformatyczną. Stanowi to de facto istotę funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w obszarach biznesowych, co oznacza w praktyce wsparcie technologią informatyczną podstawowych struktur przedsiębiorstwa i realizacji koncepcji ekonomii chwili w trybie pracy bezpośredniej (on-line) na poziomie infrastruktury technicznej (sprzętowej), infrastruktury systemowo-komunikacyjnej, oprogramowania aplikacyjnego oraz integracji procesów biznesowych kontrahentami zewnętrznymi przedsiębiorstwa. W ramach sprawnie zaprojektowanych łańcuchów logistycznych konieczne stają się rozwiązania informatyczno-organizacyjne, które ogólnie można określić jako e-logistyka, a odnoszące się do e-przedsiębiorstw stanowiących zmaterializowaną postać gospodarki sieciowej. (fragment tekstu)

Supply chain networks and e-supply chain networks may be designed for services or manufacturing, be global or domestic in scalę, encompassing the functions of procurement, production, distribution, and customer service, wilh a diverse rangę of styles and structures. The interaction between the e-logistics processes and business process manager that orchestrates e-logistics processes in an e-business solution will be described in this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P., Systemy ERP w architekturze korporacyjnej systemu zarządzania wiedzą, [w:] Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą - uwarunkowania i realizacja, Zeszyty Naukowe nr 22, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2009, s. 85-97.
 2. Adamczewski P" Funkcje, struktura i kierunki rozwoju systemów informatycznych klasy ERP, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, Wydawnictwo UE Kraków, Kraków 2008, t. ł, s. 17-25.
 3. Adamczewski P., The Advanced IT-Systems for Logistical Management, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej (w druku).
 4. Adamczewski P., Technologie internetowe jako wsparcie przedsiębiorstwa w warunkach e-biznesu, [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu, Wydawnictwo PWSZ, Elbląg 2008, s. 238-247.
 5. Adamczewski P., ICT in enterprise architecture of e-companies in light of studies on the sector ofSME in Wielkopolska, [w:] AITM'2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w druku).
 6. Adamczewski P., E-przedsiębiorstwo w strukturze społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Szewczyk (red.), Fenomen internetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 231-235.
 7. Adamczewski P., No w economy jako determinanta rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 73-81.
 8. Adamczewski P., Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II, [w:] S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek (red.), Bazy danych. Nowe technologie. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s. 301-309.
 9. Adamczewski P., Zaawansowane systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą vt>przedsiębiorstwie, [w:] K. Zimniewicz (red.), Zeszyty Naukowe nr 81, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 17-24.
 10. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
 11. Ciesielski M. (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006.
 12. Rutkowski K. (red.), Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, PWE, Warszawa 2002.
 13. Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.
 14. Adamczewski P., Stefanowski J. (red.), Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu