BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grześkowiak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Stanimir Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wielowymiarowa analiza wybranych aspektów postaw życiowych młodszych i starszych pokoleń Europejczyków
Multivariate Analysis of Some Aspects of Attitudes to Life Presented by Younger and Older European Generations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 157-165, bibliogr. 4 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Młodzież, Analiza czynnikowa
Youth, Factor analysis
Note
tab., streszcz., sum.
Country
Europa
Europe
Abstract
W pracy zaprezentowano porównanie postaw życiowych osób młodych (do 25. roku życia) oraz starszych (60+) zamieszkujących kraje europejskie. Ze względu na charakter dostępnych danych zastosowano klasyfikację dynamiczną, opartą na miarach pozycyjnych, oraz analizę czynnikową. Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać różnice w stopniu zaangażowania społecznego ludzi z różnych grup wiekowych oraz wyodrębnić główne elementy systemów wartości deklarowanych przez starsze i młodsze pokolenia.(abstrakt oryginalny)

This paper is focused on the comparison of some attitudes to life presented by younger (less than 25 years old) and older people (60+) living in European countries. The dynamic classification based on the location measures and factor analysis were applied due to the character of available data. The analysis allowed to identify differences in the degree of social involvement of people from different age groups and to recognize the main components of the value systems declared by the older and younger generations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Strahl D., Klasyfikacja pozycyjna w analizach dynamicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 27, Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych, Wrocław 2008, s. 9-18.
  2. Sztemberg-Lewandowska M., Analiza czynnikowa, [w:] E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  3. http://ess.nsd.uib.no - European Social Survey Data.
  4. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ - Eurostat.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu