BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernacki Krzysztof (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Taxation of Asset Securitization in Poland
Opodatkowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 9-16, rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Opodatkowanie
Asset securitisation, Taxation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opodatkowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce odzwierciedla wpływ systemu podatkowego na rozwój określonych segmentów rynku kapitałowego. Wprowadzone szczególne regulacje podatkowe doprowadziły obecnie do sytuacji, że wyłącznie jedna grupa inicjatorów całego procesu, tj. instytucje bankowe, podejmują takie transakcje. Istniejące regulacje prawno-podatkowe prowadzą do marginalizacji innych uczestników, a tym samym mogą być traktowane jako negatywny przykład ingerencji w funkcjonowanie mechanizmu rynkowego. Podsumowując, obecny stan i perspektywy rozwoju rynku sekurytyzacji aktywów w Polsce uzależnione są przede wszystkim od kształtu regulacji podatkowych. (abstrakt oryginalny)

Taxation of securitization in Poland mirrors the existing tax barriers related to the implementation of new financial services. Amendment of tax regulations with respect to one group of initiators - banks in Poland, shows how far-reaching the final influence of tax-related changes on profitability of the transaction may be. As a result of limiting that instrument exclusively to bank assets, the securitization market based on other assets or on transactions concluded with an SPV being an entity other than investment funds is, as a matter of fact, marginalized. Concluding, it should be pointed out that the final model of securitization in Poland has been shaped exclusively by the tax regulations. Such a situation may be perceived as a breach of competition rules, whereas it hinders the development of new securitization market segments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bird R.M., Gendron P.P., The Vat in Developing and Transitional Countries, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
  2. Feeney P.W., Securitization. Redefining the Bank, St. Martin's Press, New York 1995.
  3. Jobst A.A., Collateralised Loan Obligations (CLOs) - A Primer, article available at http://www.securitization.net, 2010.
  4. Kendall L.T., Fishman M.J., A Primer on Securitization, The MIT Press, Cambridge Massachusetts 1996.
  5. Kidacka I., Finanse zintegrowane, Difin Publishing, Warsaw 2006.
  6. Reksa Ł., Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt" 2004, No. 2.
  7. Sobańska K., Sieradzan P., Podatek od usług finansowych, Twigger Publishing, Warszawa 2001.
  8. Tavakoli J.M., Collateralized Debt Obligations & Structured Finance, Jon Wiley & Sons, Inc, New Jersey 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu