BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Poznań University of Economics, Poland), Lizińska Joanna (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Firm-Specific Biases in the Capital Markets' Response : an Empirical Evidence for the NYSE and the LSE
Zniekształcenia pomiaru reakcji rynku kapitałowego - studium empiryczne dla nowojorskiej i londyńskiej giełdy papierów wartościowych
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 17-27, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Analiza zdarzeń, Rynek kapitałowy
Stock market, Event study, Capital market
Note
streszcz., summ.
Company
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, Giełda Londyńska
New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange
Abstract
Spółki dokonujące splitów czy nabywające inne przedsiębiorstwa posiadają zazwyczaj pewne cechy wspólne, które mogą być widoczne w wartości rynkowej lub księgowej albo są wyjaśniane przez wskaźniki finansowe. W artykule dokonujemy analizy zdarzeń dla okresu 1985-2008 dla giełdy nowojorskiej NYSE oraz londyńskiej LSE. Dla losowo wybranych dat, również losowo dobraliśmy spółki spośród podgrup posiadających podobne charakterystyki (wartość rynkowa, wartość aktywów, historyczne stopy zwrotu, wskaźnik B/M, E/P). W rezultacie zaobserwowaliśmy średnie ponadnormalne stopy zwrotu istotnie różne od zera. Odnotowane zakłócenia w pomiarze oczekiwanych stóp zwrotu skłaniają do tego, aby - szczególnie w badaniach z wykorzystaniem analizy zdarzeń dla grup przedsiębiorstw posiadających określone cechy wspólne - formułować wnioski z ogromną ostrożnością. (abstrakt oryginalny)

Firms announcing splits or acquiring other companies usually have some common characteristics that can be expressed by a market or book value or are explained by financial ratios. We conduct an event study over the trading period between 1985 and 2008 for the New York Stock Exchange and the London Stock Exchange. For randomly selected event dates, securities are randomly chosen from sub-samples of firms that have similar characteristics. Mean abnormal returns that are significantly different from zero are observed for some characteristic-based subsamples. As significant mean forecast biases exist, it is suggested that results of event studies for samples when firms share some common characteristics should be concluded very cautiously. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ahern K.R., Sample selection and event study estimation, 22 February 2008, http://ahern.bol.ucla.edu/, pp. 1-41.
  2. Ahern K.R., Sample selection and event study estimation, "Journal of Empirical Finance" 2009, vol. 16, p. 466-482.
  3. Brown S.J., Warner J.B., Measuring security price performance, "Journal of Financial Economics" 1980, vol. 8, p. 205-258.
  4. Brown S.J., Warner J.B., Using daily stock returns - the case of event studies, "Journal of Financial Economics" 1985, vol. 14, p. 3-31.
  5. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997.
  6. Fama E.F., French K.R., The cross-section of expected stock returns, "Journal of Finance" 1992, vol. 47, p. 427-465.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu