BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałuszka Jolanta (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Globalisation, Harmonisation - the Impact on Corporate Income Tax
Trendy w polityce podatkowej na świecie
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 43-54, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Obciążenia podatkowe, Polityka podatkowa
Tax burdens, Tax policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesna "architektura" systemów podatkowych to kompromis między harmonizacją a globalizacją. Z jednej strony można napotkać próbę standaryzacji w podatkach, z drugiej konkurencję podatkową. Procesy harmonizacji i globalizacji, choć wydają się być zupełnie różne, mają wiele punktów stycznych, jak chociażby wpływ na wzrost gospodarczy czy poprawę warunków konkurencyjności. Bez wątpienia oba procesy wyznaczają kierunek zmian w polityce fiskalnej w większości państw, co z kolei implikuje szereg zmian na gruncie polityki społeczno-gospodarczej. Instrumenty redystrybucji budżetowej, w tym przede wszystkim obciążenia fiskalne, stały się elementem gry rynkowej, która kreuje otoczenie fiskalne głównie dla podmiotów instytucjonalnych. Efekty zmian w zakresie polityki podatkowej są także odczuwalne przez podmioty indywidualne. Jako efekt oddziaływania globalizacji i harmonizacji pojawia się specyficzny bilans fiskalno-społeczny, którego określenie jest celem artykułu. (abstrakt oryginalny)

This paper examines the impact of two important ongoing developments: globalization and harmonization. The main conclusions are that: globalization and harmonisation have the potential to raise economic growth and improve the overall fiscal position, but on the other hand they put pressure on government finances including tax system. Globalization and international factor mobility have implications for efficient taxation of firms and individual taxpayers operating in multiple tax jurisdictions. In such a case we can talk about the impact of globalization in the aspect of tax competition. The question is about harmonization which includes 27 different tax jurisdictions by European Union Directives implementing commom market ruls. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altshuler R., Gruber H., Newlon S., Has US Investment Abroad Become More Sensitive to the Tax Rates? [in:] International Taxation and Multinational Activity, ed. J. Hines, University of Chicago, Chicago 2001.
 2. Asher M.G., Rajan R.S., Globalization and Tax Systems: Implications for Developing Countries with Particular Reference to Southeast Asia, Discussion Paper No 99/23, Centre for International Economic Studies and School of Economics University of Adelaide, Adelaide 1999.
 3. Aron-Diva A., Well-Designed, Fiscally Responsible Corporate Tax Reform Could Benefit the Economy. Unpaid For Rate Cuts Would Likely Hurt Most Americans in the Long Run. Center on Budget and Policy Priorities, June www.cbpp.org/6-4-08tax.pdf.
 4. Backer L.C., Harmonizing Law in an Era of Globalization. Convergence, Divergence, and Resistance, Carolina Academic Press Studies on Globalization and Society, Durham, North Carolina, www.cap-press.com/isbn/9780890895856.
 5. Brannon I., The troubling return of Keynesianins, "Tax and Budget" January 2009, CATO Institute Washington, D.C, No. 52.www.cato.org.
 6. Edwards Ch., Mitchell D.J., Global Tax Revolution. The Rise of Tax Competition and the Battle to Defend it, CATO Institute, Washington, D.C. 2008.
 7. European Parliament, Personal and Company Taxation, "Fact Sheet" 2001, No. 3. 4. 8., www.europarl.europa.eu/factsheets.
 8. Hines J., Lessons from Behavioural Responses to International Taxation, "National Tax Journal" 1999, No. 52(2).
 9. International Monetary Fund, "World Economic Outlook Database" October 2007, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/weodata/index.aspx.
 10. KPMG's Corporate Tax Rate Survey. An international analysis of corporate tax rate from 1993-2007, www.kpmg.com, KPMG United Kingdom, 2008.
 11. McCarthy K., van Doorn F., Unger B., Globalisation, Tax Competition and the Harmonisation of Corporate Tax Rates in Europe: A Case of Killing the Patient to Cure the Disease?, Utrecht School of Economics, Tjalling C. Koopmans Research Institute Discussion Paper Series 08-13, Utrecht 2008.
 12. Mintz, J.M., Cutting the effective corporate tax rate, "Tax and Budget" October 2008, No. 50 www.cato.org.
 13. Mintz, J.M., Tax Competitiveness Report: A Call for Comprehensive Tax Reform, C.D.Howe Instutute, Toronto, Ontario September 2007.
 14. Paying Taxes 2009. Global Picture. The World Bank Group and PricewaterhouseCoopers.
 15. Peeters B., The concept of tax, "EATLP International Tax Series" 2005, Vol. 3.
 16. Tanzi V., Globalization and the Need for Fiscal Reform in Developing Coutries, Institute for the Integration of Latin America and Caribbean, Occasional Paper - No. 06, Buenos Aires 2004.
 17. Tanzi V., Globalization, Technological Developments, and the Work of Fiscal Termites, Working Paper No. 00/181, IMF 2000.
 18. Sullivan M., Wake-Up Call for the Celtic Tiger. Tax Notes, April 23 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu